Zoek je hulp?

Voedselpakket aanvragen

Als u gebruik wilt maken van de Voedselbank Gouda e.o., kunt u contact opnemen met een hulpverleningsinstantie. Deze bepaalt of u aanspraak kunt maken op een voedselpakket.

Wat zijn de toekenningscriteria?
Van belang is het bedrag dat beschikbaar is voor het levensonderhoud: om wekelijks boodschappen van te doen, kleding te kopen, enzovoort. De beoordelaar kan u uitleggen hoe het in uw specifieke situatie precies werkt en wat de toekenningscriteria zijn. Tijdens het gesprek vult de hulpverlener het aanvraagformulier voedselpakket in, dat de hulpverleningsinstantie opstuurt naar de Voedselbank Gouda e.o.. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het werk van de Voedselbank.

Hoe lang komt u in aanmerking voor een pakket?
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dat variëren van drie maanden tot maximaal zes maanden. Aan het eind van de aangemelde periode kan door de betreffende instantie worden bekeken of u nog langer in aanmerking komt voor een pakket. Verder wordt dit proces periodiek herhaald.

Hoe zit het met privacywetgeving?
De voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. Meer informatie staat in het privacystatement Voedselbank Gouda en omstreken.

Afhaalpunten en afhaaltijden

Het werkgebied van de Voedselbank Gouda e.o. bestaat uit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en Moordrecht. Afhaalpunten zijn:

Gouda
Noordpool 2
2801 DH Gouda
Afhalen voedselpakketten: iedere donderdag van 10:30 – 16:00 uur en iedere vrijdag van 10:00 tot 15:00 uur. Er wordt gewerkt met afgesproken tijdsloten.

Reeuwijk
Einsteinstraat 12d
Afhalen voedselpakketten: iedere donderdag van 14.00 – 15.00 uur 

Moordrecht
R.K. Kerk, Oosteinde 23
Afhalen voedselpakketten: iedere donderdag van 17.30 uur – 18.00 uur 

Bodegraven
Rodekruisgebouw, Koninginneweg 3a
Afhalen voedselpakketten: iedere donderdag van 14.30 – 16.00 uur

Hulpverleningsinstanties

Als u gebruik wilt maken van de Voedselbank Gouda, kunt u contact opnemen met één van onderstaande hulpverleningsinstanties.
De hulpverleningsinstantie neemt met u de persoonlijke situatie door en meldt u, als u daarvoor in aanmerking komt, aan bij de Voedselbank Gouda e.o. Deze stuurt u dan een bevestiging van de aanmelding met verdere informatie. 

Wilt u een voedselpakket aanvragen via het Sociaal Team Gouda, maak dan een afspraak voor een gesprek.
Bel daarvoor 088-9004321 of stuur een e-mail naar info@sociaalteamgouda.nl
Er bestaat geen mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen.

Julianastraat 4
2411 CV Bodegraven
0172-769218
sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl

Boelekade 1
2806 AS Gouda
088-9004000

Tielweg 3
2803 PK Gouda
0182-549813

Hoge Gouwe 65
2801 LC Gouda
0182-522435

Tielweg 3
2803 PK Gouda
088-9934900

Bleulandweg 1a
2803 HG Gouda
0182-575800

Bernadottelaan 77a
2806 JM Gouda
0182 586611

Postbus 3089
2800 CD Gouda
0182-527246

Crabethstraat 38b
2801 AN Gouda
0182-541582

Jac. P. Thijsselaan 45
2803 RT Gouda
0182-563700

Gaarderslag 32,
2805 DH Gouda
030-6005170

Johan de Wittlaan 31
2805 CM Gouda
0182-687732

Regentesseplantsoen 22B
2801 CL Gouda
0900-2021088

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
0172-614500

Krugerlaan 20a
2806 EJ Gouda
06-18673537 / 06-23596235

Veelgestelde vragen

Kan ik zelf een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank?
Nee, uw aanvraag voor een voedselpakket moet gedaan worden door een hulpverleningsinstantie. Deze bepaalt of u aanspraak kunt maken op een voedselpakket. De hulpverleningsinstantie kan u uitleggen hoe het in uw specifiek situatie precies werkt en wat de toekenningscriteria zijn. Tijdens het gesprek vult de medewerker het aanvraagformulier voedselpakket in, dat de hulpverleningsinstantie opstuurt naar de Voedselbank Gouda e.o.. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het werk van de Voedselbank. 

Wat moet ik doen als ik mijn pakket niet kan ophalen?
U moet dit ’s ochtends voor 10 uur telefonisch doorgeven: 06-18824905.

Of u kunt iemand anders vragen om het pakket voor u op te halen. 

Hoe kom ik nog voor een voedselpakket in aanmerking na afloop van de toegekende periode?
Als u denkt dat u na de einddatum langer voor voedselhulp in aanmerking komt, moet u uiterlijk 14 dagen vóór deze einddatum verlenging aanvragen bij uw hulpverleningsinstantie. 

Hoe zit het met privacywetgeving?
De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk. Wij zullen dit pas doen nadat wij daarvoor van u toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. Meer informatie staat in het privacystatement Voedselbank Gouda en omstreken.