Word vrijwilliger

De Voedselbank Gouda en omstreken heeft zo’n 75 vrijwilligers. Zij zijn bijvoorbeeld op woensdag bijrijder in de vrachtauto die producten ophaalt op allerlei locaties, zoals de Voedselbank in Rotterdam of bakkers en supermarkten in Gouda. Op donderdag- en vrijdagochtend sorteren we vanaf 9 uur de producten en vullen we de kratten voor onze cliënten.

Op donderdag delen we deze uit van 12 tot 16 uur en vrijdags doen we dat van 11 tot 15 uur. Sommige vrijwilligers zijn er wekelijks, anderen zijn er om de veertien dagen of maandelijks.

Vrijwilliger worden?
Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk? Vul dan het aanmeldformulier in. Wilt u meer lezen? Kijk dan op onze werkwijze.

Heeft u vragen, laat het ons weten via vrijwilligers.voedselbank.gouda@gmail.com

Privacy
Wanneer u als vrijwilliger wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw curriculum vitae (c.v.) verwerken. Natuurlijk respecteren we daarbij uw privacy. Lees meer hierover in het privacystatement Voedselbank Gouda en omstreken.

Integer werken
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. De vereniging van voedselbanken in Nederland heeft een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Deze landelijke integriteitscodeonderschrijven wij van harte en dragen we ook binnen onze organisatie actief uit.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de voedselbank kunt u als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. U kunt natuurlijk met uw probleem aan een coördinator of bestuurslid melden. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen, waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht, tenzij u daarmee heeft ingestemd. Samen met u bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat u uw werk weer veilig en met plezier kunt doen. U houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat u daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Ik wil mij aanmelden als vrijwilliger

2 + 2 =