Word sponsor

Geld geven

De Voedselbank Gouda is een vrijwilligersorganisatie en de meeste producten krijgen we aangeleverd. Toch hebben ook wij kosten. De halruimte en het uitgiftepunt die we wekelijks gebruiken voor het samenstellen en uitdelen van de pakketten, worden gehuurd. Verder zijn er kosten van kleinere aard, zoals verpakkingsmateriaal. Regelmatig kopen we wat artikelen in, zoals verse vis, groenten en fruit (we vinden dat dat elke week in het pakket moet zitten). De grootste kostenposten zijn transportmiddelen en het vervoer van het centrale inzamelpunt voor voedsel in Rotterdam naar de Voedselbank in Gouda.
De jaarverslagen zijn hier te vinden.

Dankzij financiële sponsors van allerlei aard kunnen we ons werk doen, maar zonder financiële zorgen zijn we niet. Overweegt u een bijdrage aan de Voedselbank Gouda, dan kunt u gebruikmaken van dit machtigingsformulier.

U kunt ook direct overmaken naar rekeningnummer NL45 RABO 0335520790 t.n.v. Sichting Voedselbank Gouda e.o.
Of bent u handig met uw smartphone en doet u uw overmaking liever door onze QR-code in te scannen:

Ook kunt u in uw nalatenschap een schenking ten gunste van de Goudse Voedselbank regelen. Er zijn daarvoor drie mogelijkheden: u kunt ons benoemen als enig erfgenaam, als mede-erfgenaam of als legetaris, waaraan u een legaat nalaat. In uw testament regelt u wat er met uw nalatenschap moet gebeuren.

Voedsel geven

Als u voedsel aan ons wilt schenken dat nog zeer goed geschikt is voor consumptie, neem dan contact op met een van onze logistieke coördinatoren Aart of Ad via 06-10476735 of via:
voedselbankgoudalgs@gmail.com.

We maken dan met u een afspraak over de wijze en het tijdstip waarop het voedsel naar onze distributieloods kan komen. 

Wij zamelen alleen voedsel in. Voor het inleveren van kleren en meubelen kunt u terecht bij de Non-foodbank Gouda:  Johan den Haenstraat 9, 2806 WV Gouda, www.nonfoodbankgouda.nl, 06-18527296. Let op: alleen op afspraak geopend.

Online voedsel doneren

Wilt u zelf bepalen welke producten u aan de Goudse Voedselbank doneert? Maak dan uw keuze in onze webwinkel. Wij zorgen er dan voor dat de door u gekochte producten bij onze cliënten terechtkomen. 

Ik wil mij aanmelden als sponsor

Schenking type:

6 + 11 =