Werkwijze

De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van allerlei bedrijven en particulieren. Dankzij onze sponsoren is er meestal voldoende aanbod van levensmiddelen. Toch zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten met raad en daad helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Zonder vrijwillgers geen voedselbank
Iedere woensdag en donderdagochtend halen vrijwilligers (chauffeurs en bijrijders) diverse producten op bij diverse soorten bedrijven, zoals supermarkten en bakkers, maar ook bij de Regionale Voedselbank in Rotterdam. Daarna stellen we de voedselpakketten samen en delen ze uit aan onze cliënten; op donderdag tussen 12:00 uur en 16:00 uur en op vrijdag tussen 11:00 uur en 15:00 uur. Ook worden er pakketten vervoerd naar de afhaalpunten in de regio: Bodegraven, Reeuwijk en Moordrecht.
Het totale aantal vrijwilligers van de Voedselbank Gouda en omstreken bedraagt ongeveer 75. Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de totale organisatie. Alle bestuursleden en vrijwilligers vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen er dus geen beloning voor.

Nonfoodbank voor huishoudelijke goederen
Gouda kent niet alleen een Voedselbank, maar ook een nonfoodbank, bestaande uit de Kledingbank en de Meubelbank. Ze doen aan het inzamelen en verstrekken van (in goede staat verkerende) huishoudelijke goederen, zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De voedselbanken werken nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze instantie heeft een handboek opgesteld met regels over voedselveiligheid en controleert ook of de voedselbanken zich daaraan houden. Cliënten mogen er dus van uitgaan dat er bij ons op een correcte, hygiënische manier wordt omgegaan met het voedsel. Zo worden producten die gekoeld moeten blijven, naar onze distributiehal vervoerd in koelboxen en koeldekens. Op het afhaalmoment worden ze als laatste uitgedeeld om zo lang mogelijk in onze koeling te kunnen blijven.

Voedselbank Gouda is lid van de Vereniging van Voedselbanken Nederland.

 

Uitgangspunten

Missie
Voedselbank Gouda e.o. verstrekt verkregen voedsel gratis aan mensen in Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en Moordrecht, die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie
In Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en Moordrecht leven momenteel zo’n 350 huishoudens onder de armoedegrens. Voedselbank Gouda e.o. helpt diegenen die het financieel echt even niet redden met tijdelijke voedselhulp. Wij verstrekken een basispakket voedsel, dat klanten zelf kunnen/moeten aanvullen. Voor de samenstelling van dit pakket werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten een goede bestemming krijgen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden
We hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:
• We werken uitsluitend met vrijwilligers
• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
• We zijn transparant in onze verantwoording

Hoofddoelstellingen
Voedselbank Gouda e.o. heeft de volgende hoofddoelstellingen:
• Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk echt niet redden
• Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

 

Ik heb een vraag aan de Voedselbank Gouda e.o.

9 + 1 =