Voedselbank Gouda moet naar Noordpool verhuizen Gepost april 19, 2021 door Redactie

Uit

“Laat ons niet in de kou staan. Steun ons vandaag nog met uw financiële bijdrage.” Dat is de noodoproep die Voedselbank Gouda e.o. deze dagen de wereld instuurt. Op de huidige locatie van de voedselbank, op het Lombokterrein naast NS-station Gouda-Centrum, gaan namelijk woningen gebouwd worden, waarvoor de nu in gebruik zijnde distributiehal gesloopt moet worden. In deze loods vinden alle benodigde activiteiten plaats, zoals het inzamelen, opslaan, sorteren, distribueren en uitdelen van het voedsel. Zestig vrijwilligers zijn hier wekelijks bezig met het samenstellen van zo’n 300 voedselpakketten voor ongeveer 725 cliënten.

Met deze fondsenwervingscampagne hoopt de voedselbank de nog ontbrekende €56.000 te kunnen binnenkrijgen.

De Goudse Voedselbank is twee jaar op zoek geweest naar een passend nieuw onderkomen. Dat is uiteindelijk gevonden aan de Noordpool, op het bedrijventerrein Nieuwe Park West in Gouda (dicht bij de Brandweerkazerne). De oriëntatie kan nu dus komen te liggen op de verbouwing en de verhuizing.

Noodzakelijke verbouwing gaat veel geld kosten

Er moet echter nog veel worden verbouwd om het gebouw gebruiksklaar te maken voor de opslag en distributie van het voedsel. Er zijn veel wensen en eisen op allerlei gebied. Denk daarbij aan het verstevigen van de vloer, het maken van een toilettenblok en koel- en vriescellen, het plaatsen van scheidingswanden tussen de hallen en het vergroten van de entree, zodat daardoor gemakkelijker bestelauto’s naar binnen kunnen. Ook zal de nieuwe behuizing een koffiehoek, een vergaderruimte en een kantine voor de vrijwilligers krijgen. Van de gelegenheid zal tevens gebruik gemaakt worden het ‘winkelconcept’ te introduceren. Dit houdt in dat cliënten zelf hun voedselkeuze kunnen maken op de wijze zoals dat ook in de supermarkt gebeurt: lopend met een mandje of karretje langs de schappen. 

Achter deze muren op Noordpool 2 zullen het magazijn en distributiecentrum van de Voedselbank Gouda e.o. gaan komen

Verbouwings- en verhuizingsbudget nu nog veel te klein

Door reservering en toezeggingen van enkele grote sponsoren hoeft de Goudse Voedselbank zich over het grootste gedeelte van het benodigde budget gelukkig geen zorgen meer te maken. Maar er ontbreekt nog wel een essentieel bedrag van zo’n € 56.000, waarmee de begroting sluitend moet worden gemaakt. 

Sponsorcampagne “Laat de Voedselbank niet in de kou staan” van start

Voor het ontbrekende financiële deel worden momenteel sponsoren gezocht. Een fondsenwervingsactie is zelfs in gang gezet en het bankrekeningnummer van de Stichting Voedselbank Gouda e.o., NL 45 RABO 0335 5207 90, is ervoor opengesteld. Het thema van de sponsorcampagne luidt “Voedselbank Gouda moet verhuizen naar de Noordpool. Laat ons niet in de kou staan.” Een jongetje in bontjas toont ijskoud hoe dringend warme giften en donaties nodig zijn.

De nieuwe locatie van de Goudse Voedselbank: Noordpool 2, waar het rode pijltje staat.

Voedselbank hoopt op solidariteit van organisaties, bedrijven en particulieren

Met overmakingen van -of toezeggingen voor- een donatie, bestemd voor de verbouwing en de verhuizing, zou de Goudse Voedselbank enorm geholpen zijn. Hoe eerder het ontbrekende bedrag bijeen is, hoe eerder de verbouwing kan starten. Wellicht kan de voedselbank dan al in september verhuizen naar Noordpool 2 en daar een goede nieuwe start maken, want ook in de komende jaren zal de Goudse Voedselbank broodnodig blijven.