Verdouw zet zich in voor Voedselbank Gouda Gepost juni 3, 2017 door Redactie

Uit

Het Goudse bedrijf Verdouw Bouwproducten BV zet zich ieder jaar in voor een goed doel via de stichting Verdouw gaat Verder.

Dit jaar is dat de Voedselbank Gouda en omstreken. Een van de activiteiten is deelname aan de Rabobank Sponsorfietstocht.

De Rabobank Sponsorfietstocht is op 1 juli 2017. Voor iedereen die namens een vereniging of stichting meedoet en de Sponsorfietstocht uitrijdt, stort de Rabobank € 5 (15 kilometer), € 10 (30 kilometer) of € 20 (60 kilometer) in de kas van die vereniging of stichting.

‘Verdouw gaat Verder’ heeft ervoor gekozen zich in te zetten voor de Voedselbank Gouda en omstreken. Het bedrijf verdubbelt het bedrag dat bij elkaar gefietst wordt voor de Voedselbank. Herman Stomphorst: “Jaarlijkse kiezen wij een doel om armoede in de wereld te bestrijden, zoals vorig jaar samen met de Goudse stichting ProPlan ver weg in Bosnië en Kroatië. Dit jaar zochten wij een doel dichtbij. Op dat moment lazen wij over een tekort van € 20.000 bij de Voedselbank. Zij doen prachtig werk voor mensen die het nodig hebben. Daarom dragen we dit jaar graag een steentje bij. Het is zo ongelooflijk hard nodig. We zouden het daarom prachtig vinden als veel mensen met ons mee willen fietsen. Het is natuurlijk een prachtige gelegenheid voor de cliënten van de Voedselbank om ook mee te fietsen!”

De Voedselbank Gouda en omstreken verzorgt zo’n 350 voedselpakketten per week voor mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. De meeste producten worden aangeleverd door sponsors; daarnaast worden groente en fruit aangeschaft. Voor dit laatste is veel geld nodig. “De Voedselbank Gouda is dan ook blij met alle particulieren, bedrijven en organisaties die op wat voor manier dan ook geld inzamelen”, zo geeft Miranda van Elswijk (bestuurslid communicatie) aan. “Daarbij kun je denken aan acties zoals die van Verdouw Bouwmaterialen BV, maar ook aan inzamelacties door winkelcentra, collectes tijdens kerkdiensten en mensen die een legaat nalaten aan de Voedselbank. Alleen dankzij al die hulp kunnen we ons werk blijven doen.”

U kunt zich inschrijven voor de fietstocht op 1 juli 2017 via www.verdouwgaatverder.nl.