Uit

Onjuiste informatie in een artikel in dagblad Trouw d.d. 17 december j.l. blijkt bij veel lezers tot onnodige ergernis en verwarring geleid te hebben. Er werd namelijk door de schrijvers Robin Goudsmit en Stefan Keukenkamp foutief vermeld dat de Nederlandse voedselbanken sinds het uitbreken van de coronacrisis ‘onnodige miljoenen’ aan subsidie zouden hebben ontvangen van het kabinet. Door de toevoeging ‘onnodige’ wordt het positieve imago van de Nederlandse voedselbanken onnodig in diskrediet gebracht.

De waarheid is namelijk dat de Rijksoverheid voor komend jaar een vangnet van 4 miljoen euro voor de Nederlandse voedselbanken ter beschikking heeft gesteld. Dit geld mag alleen met toestemming van de Rijksoverheid besteed worden om voedsel van te kopen als er door de verwachte toename van het aantal klanten – dit ten gevolge van coronacrisis- onvoldoende voedsel beschikbaar is. Anders gezegd: als er bij de Nederlandse voedselbanken geen voedseltekorten ontstaan, gaat het geld weer gewoon terug naar de Rijksoverheid. Dit hadden de journalisten er echter niet bijgeschreven, waardoor een verkeerd beeld over deze subsidieregeling werd geschetst.

Het totale bedrag van het vangnet om volgend jaar voedsel van te kunnen kopen, bedraagt 5 miljoen euro; namelijk de zojuist genoemde 4 miljoen euro, plus een miljoen van het Europees Sociaal Fonds. De verwachting is dat uit dit fonds de komende zeven jaar elk jaar één miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar komt als dat nodig zou blijken te zijn. Ter vergelijking: de waarde van het voedsel in de pakketten die de Nederlandse voedselbanken nu al verspreiden bedraagt 1 miljoen per week.

De toegezegde subsidie van de overheid is uitsluitend bedoeld om er voedsel van te kopen als dat volgend jaar nodig is en dus niet voor de kosten van van het samenstellen en het distribueren van de pakketten, zoals huisvesting, transport(middelen), brandstof, verzekeringen en voedselveiligheid. Het geld dat nu met de missie van Radio 538 wordt opgehaald is hard nodig om deze kosten (€5 per pakket) van de 172 voedselbanken en tien distributiecentra te kunnen bekostigen.

Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers; niemand wordt betaald.

Verdieping?