Sponsors

De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het aanbod van voedsel komt van allerlei bedrijven en particulieren. Meestal is er – dankzij onze sponsoren – voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken.

Onze huidige sponsors zijn:

Onze grootste toeleverancier is de Voedselbank Rotterdam. Veel grote voedselproducenten brengen daar hun ‘overschotten’ heen of laten ze ophalen door de Voedselbank Rotterdam, die deze goederen vervolgens verdeelt over de aangesloten voedselbanken in de regio en daarbuiten.

Financiële steun krijgen we verder van de diaconieën van kerken in Gouda en de Goudse Lions Clubs.

Als u voedsel heeft dat nog zeer goed geschikt is voor consumptie, neemt u dan contact met ons op via 06-10476735 of voedselbankgoudalgs@gmail.com.

We zamelen alleen voedsel in. Voor het inleveren van van kleren en meubelen kunt u terecht bij de Non-foodbank Gouda.