Uit

Restaurant Swing (Markt 25 in Gouda) gaat op Kerstavond de koffie en thee gratis aan passanten aanbieden. Wel zal aan hen worden gevraagd een vrijwillige bijdrage te leveren voor Voedselbank Gouda en omstreken. De gehele opbrengst zal ten goede komen aan onze cliënten.