Werkwijze

De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van allerlei bedrijven en particulieren. Meestal is er – dankzij onze sponsoren – voldoende aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Iedere woensdag en donderdagochtend halen vrijwilligers (chauffeur en bijrijder) diverse producten op op bij supermarkten, bakkers en andere bedrijven en bij de Voedselbank in Rotterdam. Hierna stellen we de voedselpakketten samen. ’s Middags vanaf 13.30 uur delen we de pakketten uit aan onze cliënten. Daarnaast worden er pakketten vervoerd naar de afhaalpunten in de regio: Bodegraven, Reeuwijk en Moordrecht.

Het totale aantal vrijwilligers van de Voedselbank Gouda en omstreken bedraagt ongeveer 75. Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de totale organisatie. Er is geen sprake van een vorm van beloningsbeleid bij de stichting; alle bestuursleden en vrijwilligers vervullen hun functie op vrijwillige basis.

Gouda kent niet alleen een Voedselbank, maar ook een Non-foodbank. De Kledingbank en Meubelbank vormen samen de stichting Non-foodbank Gouda en Omstreken. Deze stichting heeft als doel is het inzamelen en verstrekken van – in goede staat verkerende – roerende goederen uit het huishouden, zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels.

De voedselbanken werken nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo is er een handboek opgesteld op het gebied van voedselveiligheid; de NVWA controleert of de voedselbanken zich daaraan houden. Cliënten mogen er vanuit gaan dat ook bij de voedselbanken op een correcte, hygiënische manier wordt omgegaan met de spullen die worden verstrekt; producten die gekoeld moeten blijven, worden bijvoorbeeld vervoerd in koelboxen en –dekens en worden zo laat mogelijk uitgedeeld. De Voedselbank Gouda ontving op 9 april 2015 het certificaat ‘Code Groen voor voedselveiligheid en hygiëne’.

We zijn lid van de Vereniging van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording
  • We verstrekken zo veel mogelijk voedsel dat door anderen wordt geleverd