Financiën

De Voedselbank Gouda is een vrijwilligersorganisatie en het merendeel van onze producten krijgen we aangeleverd. Toch hebben ook wij kosten. De halruimte en het uitgiftepunt die we wekelijks gebruiken voor het samenstellen en uitdelen van de pakketten, worden gehuurd. Verder zijn er kosten van kleinere aard, zoals verpakkingsmateriaal. Een enkele keer kopen we wat artikelen, zoals verse groenten en fruit (we vinden dat dat elke week in het pakket moet zitten) − ter waarde van ongeveer € 18.000,– . De grootste kostenpost is het vervoer van het centrale inzamelpunt voor voedsel in Rotterdam naar de Voedselbank in Gouda; de kosten hiervoor bedragen op jaarbasis ongeveer € 25.000,–. Meer informatie staat in de jaarverslagen van de Voedselbank Gouda en omstreken.

Dankzij financiële sponsors van allerlei aard kunnen we ons werk doen, maar zonder financiële zorgen zijn we niet. Denkt u aan een bijdrage voor de Voedselbank Gouda? Dan kunt u gebruikmaken van een  machtigingsformulier.

U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0335520790 t.n.v. Voedselbank Gouda e.o.

Verder kunt u er met uw nalatenschap voor zorgen dat we mensen de hulp kunnen bieden die ze (tijdelijk) nodig hebben. Er zijn drie mogelijkheden: u kunt ons benoemen als enig erfgenaam, als mede-erfgenaam of als legetaris waaraan u een legaat nalaat. In uw testament regelt u wat er met uw nalatenschap moet gebeuren.