Stichting

Voedselbank Gouda en Omstreken is een stichting met een bestuur. We zijn bereikbaar via voedselbank.gouda@gmail.com en via het contactformulier.

Ons KVK-nummer is 54080029. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); het ANBI-nummer van de Voedselbank Gouda en omstreken is 851150731.

Meer informatie staat in de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Meer informatie staat in het privacystatement Voedselbank Gouda en omstreken.