Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de totale organisatie. Meer informatie staat in de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.

Bestuurssamenstelling:

Functie Naam Telefoonnummer
Voorzitter Dries Nagtegaal 06-51490635
Secretaris Hendrik Spit 06-55415575
Penningmeester Andries Joling 06-51269510
Communicatie Henk Kreuger 06-53530943
Aanmelding cliënten Corry Schouten 06-18824905
Voedselveiligheid Kees Zeelenberg 06-33799040
Algemeen bestuurslid Pim Zoeteweij 06-53186549

U kunt de bestuursleden bereiken via het contactformulier. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft. Wordt uw klacht niet naar behoren behandeld? Zoek dan contact met de vereniging van Voedselbanken Nederland, waarbij wij zijn aangesloten.