Uit

De Geloofsgemeenschap Gouda, onderdeel van R.K.-parochie St. Jan de Doper, was onlangs genoodzaakt de OLV Hemelvaartkerk aan de Krügerlaan aan de eredienst te onttrekken. De daardoor vrijgekomen inventaris van de kerk heeft inmiddels op verschillende plaatsen een nieuw onderkomen gevonden. De opbrengst van de verkochte onderdelen, in totaal €1.820, is afgelopen donderdag door pastoor Van Klaveren geschonken aan de Voedselbank Gouda, naar eigen zeggen “als blijk van waardering voor het geweldige werk”.  

Voedselbank startte vanuit deze kerk

De OLV Hemelvaartkerk is in 1980 in gebruik genomen en heeft een bijzondere relatie met de Voedselbank, aangezien die er 15 jaar geleden is gestart. Pastoor van Klaveren hierover: “De Goudse Voedselbank werkte jaren vanuit deze kerk. Na de ochtendmis werd de kerk ingericht als distributiecentrum om de voedselpakketten uit te reiken”. Vele gemeenteleden uit de kerk werken nog altijd als vrijwilliger bij de voedselbank. De kerk steunt de voedselbank graag vanwege de diaconale taak die wordt uitgevoerd: het verzorgen van de armen. Of zoals pastoor van Klaveren het verwoordde: “het werken in Gods wijngaard”.

Gift zeer welkom vanwege nieuwe verhuizing voedselbank

De voorzitter van Voedselbank Gouda e.o., Dries Nagtegaal, bedankte pastoor Van Klaveren voor deze prachtige gift, die zeer welkom is. Hij komt namelijk op een bijzonder moment, want de voedselbank moet binnenkort opnieuw verhuizen. Op de huidige locatie van de voedselbank aan het Lombokterrein, gelegen naast het NS-station Gouda-Centrum, gaan namelijk appartementen gebouwd worden. De huidige distributiehal moet daarvoor wijken. Na lang zoeken is er inmiddels een andere loods gevonden, maar daaraan moet nog veel verbouwd en aangepast worden om aan alle wensen en vereisen te kunnen voldoen. Het thans aanwezige budget is echter lang niet toereikend om de hoge verbouwings- en verhuiskosten te kunnen dekken. Om die reden wordt er momenteel naar sponsoren gezocht. De gift van de OLV Hemelvaartkerk komt dus als een geschenk uit de hemel en draagt bij aan het noodzakelijke voortbestaan van de Goudse Voedselbank, die ook in de komende jaren broodnodig zal blijven.