Nieuwsbrief februari 2014 Gepost februari 2, 2014 door Redactie

Uit

Opening Ondersteuningshuis

Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker.

In dit pand is de Non-Foodbank en een deel  van de Voedselbank, het uitdeelpunt, gevestigd. Ook de Gele Linde heeft er een onderkomen gekregen. Hiermee is een einde gekomen aan ruim 7 jaar verblijf in de Hemelvaartkerk, waar we altijd zeer gastvrij zijn ontvangen. Het steeds toenemende aantal cliënten noopte ons naar een andere ruimte om te zien.

wethouder website voedselbank gouda

Al onze activiteiten vinden nu plaats op het Stationsplein (6 en 7).
We hopen dat nog jaren met de huidige situatie uit de voeten kunnen.

Dank aan Mick Bunnik die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.

Bron: Gerrit Brinkman
Opening ondersteuningshuis Gouda Voedselbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

============================================================

KERST 2013

Op 19 december hebben we de laatste uitdeling in 2013 gedaan, bestaande uit een ruim ‘normaal pakket’, een kerstpakket en een cadeautje voor de kinderen (dankzij de actie Donate a gift).

voedselbank kerstpakket gouda

De inhoud van het kerstpakket is bijeengebracht door acties vanuit  diverse kerken (De Goede Herder kerk Reeuwijk  Dorp, De Ark Reeuwijk Brug, De Veste, Josephkerk, Hemelvaartkerk, Pauluskerk, Oostpoort, Ontmoetingskerk, Sint Janskerk, Westerkerk, Christelijk Gereformeerde kerk , De Vaste Burcht, Gereformeerde Gemeenten Stationsplein en Nieuwe Gouwe), scholen (Coornhert Gymnasium,  Antonius College, Wereldwijs en Pax Christischool Bodegraven), vele particuliere giften en aankopen door de Voedselbank (betaald uit donaties).

Voedselpakketten inpakken voedselbank gouda

 

 

 

 

We zijn een hele week met tientallen vrijwilligers bezig geweest om dit te realiseren en zijn blij met het resultaat.

Iedereen die heeft bijgedragen heel veel dank!

 

 

 

In 2011 en 2012 was er ook een inzamelingsactie geweest voor de Voedselbank in Winkelcentrum Bloemendaal. Er is besloten om die naar zaterdag voor Pasen (19/4) te verplaatsen omdat we problemen vrezen met betrekking tot het sorteren en opslaan van de levensmiddelen die we aangeboden krijgen.  We hopen dat we bij die actie weer veel  levensmiddelen in ontvangst kunnen nemen.

Bron: Gerrit Brinkman

============================================================

ANALYSE AANMELDINGEN VOEDSELBANK GOUDA EN OMSTREKEN 2013

In onze nieuwsbrief van december 2012 gaven wij aan dat het aantal aangemelde huishoudens 322 bedroeg en in onze nieuwsbrief van mei 2013 meldden wij een stijging tot 370 huishoudens.
Onderstaand geven wij een overzicht van het verloop gedurende de periode december 2012 t/m december 2013.

Maand                      Totaal aangemeld        Aantal voedselpakketten

december 2012              322 huishoudens          345 pakketten
januari 2013                  336 huishoudens            362 pakketten
februari 2013                 363 huishoudens           380 pakketten
maart 2013                    373 huishoudens           401 pakketten
april 2013                      371 huishoudens            395 pakketten
mei 2013                       366 huishoudens            395 pakketten
juni 2013                       360 huishoudens            385 pakketten
juli 2013                        364 huishoudens            389 pakketten
augustus 2013               371 huishoudens          397 pakketten
september 2013             371 huishoudens          397 pakketten
oktober 2013                 388 huishoudens           416 pakketten
november 2013             414 huishoudens           443 pakketten
december 2013              440 huishoudens          470 pakketten

Eind december werden 470 pakketten verstrekt, want 30 grote gezinnen kregen een extra pakket.
Van de aangemelde huishoudens is 41 % alleenstaand.
Van de overige 59 %, de gezinnen, is 46 % 1-oudergezin.
1081 Personen maken gebruik van de Voedselbank Gouda en omstreken.
Van hen is 44 % allochtoon en 56 % autochtoon.
Het aantal cliënten was is de periode april t/m september redelijk stabiel.
Het laatste kwartaal van 2013 toont echter een forse toename.
De totale toename in het jaar 2013 bedraagt ruim 36 % wat ook de landelijke trend is.
Een ontwikkeling die ons grote zorgen baart!
De aanmeldingscriteria voor de voedselbank die wij hanteren zijn de criteria van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.

Deze zijn voor 2014 onveranderd:

NORMBEDRAGEN:
Van belang is het bedrag dat beschikbaar is voor levensonderhoud:
om wekelijks boodschappen van te doen, kleding te kopen, enz.
Ook voor 2014 gelden de volgende bedragen per maand:
€ 180,– voor 1 volwassene, plus
€  60,– voor elke extra volwassene ( personen van 18 jaar en ouder) plus
€  50,– per kind (ongeacht de leeftijd, maar wel jonger dan 18 jaar).

Voorbeeld:
Voor een gezin bestaande uit man, vrouw en 3 kinderen van 20, 16 en 11 jaar is het normbedrag voor aanmelding: € 180,– + 2 x € 60,– + 2 x € 50,– = € 400,–

De aanmelding van cliënten bij de Voedselbank Gouda en omstreken geschiedt door een aantal bevoegde hulpverleningsinstanties die op onze website staan vermeld.

Bron: Piet van Steenwijk

============================================================

VRIJWILLIGERS

De ca. 100 vrijwilligers die bij de Voedselbank actief zijn helpen mee in de volgende afdelingen;  het vervoer, het opscheppen van maaltijden bij Gouwe Cuisine en op donderdag het maken van pakketten  en ’s middags uitdelen aan de cliënten.
Op 29 augustus 2013 hadden we een bijzondere actie.

Stichting Present heeft op verzoek van het Driestar college aan de Voedselbank gevraagd of op die dag 16 eerste jaars H.B.O. studenten  de hele donderdag mee konden helpen.
De Voedselbank kon op tijd de vaste medewerkers informeren en hun medewerking vragen om ruimte te maken voor deze studenten.
Ook deze jongeren waren verbaasd over de organisatie van het pakketten maken en het  uitdelen ervan.
Zij kregen toch een ander beeld van de Voedselbank en de mensen die hun pakket komen ophalen.
Bij de donderdag activiteiten zijn regelmatig stagiaires aanwezig.
De laatste maanden zijn het m.n. studenten van de Hoge Scholen uit Utrecht en Den Haag.
In het eerste jaar zoeken zij een stage in het kader van de sociale oriëntatie.
De reactie van deze studenten is altijd dat zij een ander beeld van de voedselbank hadden. Met bewondering kijken zij toe hoe wij het met elkaar in korte tijd voor elkaar krijgen om meer dan 450 pakketten te maken.
De Voedselbank heeft voldoende vrijwilligers maar blijft ook attent op aanvragen van mensen die een speciale reden hebben om zich te melden.

Bron: Grada Jaspers

============================================================

GOUDSE TWIRLS VERDER ALS “GOUDA RAAKT SOCIAAL”.

Glühwein, dansen en knapzakken; De Goudse Twirls hebben het afgelopen jaar op talloze manieren hun best gedaan om geld in te zamelen voor de Goudse Voedselbank.
En dat is niet zonder resultaat gebleven.
Ze overhandigden maar liefst € 2.439,60 aan het bestuur van de  Goudse Voedselbank .
Dit was hun laatste donatie aan de Voedselbank. Zij gaan zich dit jaar inzetten voor een nieuw doel en gaan bovendien zelfstandig verder onder de naam, Gouda Raakt sociaal.9e82f0d4b3

Door het verkopen van knapzakken, het organiseren van een dansavond in So What en het verkopen van warme chocolademelk bij Kaarslicht, konden zij een cheque overhandigen van € 2.439,60, aldus Marjan Menger, een van de Twirls uit Gouda.

En dat is niet het enige dat de Twirls hebben gedaan.

Eerder dit jaar is er een inzamelingsactie opgezet via Twitter en Facebook voor schoolspullen.
Brugklassers die afhankelijk zijn van de Voedselbank konden zo een goede start maken op de middelbare school.
Daarnaast konden zij dankzij het winnen van een winkelprijs een flinke winkelwagen vol met wasmiddelen en luiers regelen die direct naar de cliënten van de Voedselbank ging.
Ze kijken terug op een erg geslaagd jaar, waarin zij  zich met veel  plezier hebben ingezet voor de Voedselbank.
Ze hopen dat de Voedselbank ook het komende jaar weer op voldoende steun kan rekenen vanuit de Goudse  samenleving.
De Twirls gaan zich onder de nieuwe naam: Gouda Raakt sociaal via sociale media inzetten voor een nieuw doel in Gouda.
Welk doel dat is blijft nog even een verrassing.

Bron:  Krant van Gouda,   14 januari 2014

============================================================

PROJECT VOEDSELVEILIGHEID WORDT LANDELIJK UITGEROLD.

De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Voedselbanken Nederland heeft ingestemd met het voorstel om in 2014 het project: “ Voedselveiligheid “ verder uit te rollen over alle aangesloten Voedselbanken.
Het streven is dat eind 2015 alle Voedselbanken ‘groen’ zijn.
Groen zijn betekent dat de voedselbank voldoet aan de eisen van de NVWA. (De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).
Het startsein voor dit project bij de Voedselbank Gouda wordt op 24 februari gegeven.

Bron: Joop Brand

============================================================

RABOBANK  RIJN EN VEENSTROMEN DONEERT AAN DE VOEDSELBANK GOUDA.

Rabobank Rijn en Veenstromen ondersteunt naast de Voedselbank in Woerden nu ook de Voedselbank in Gouda met een eenmalige gift.
Vanuit Gouda worden ook enige tientallen pakketten geleverd in Bodegraven.
“Wij zijn getroffen door de explosieve groei van het aantal pakketten in Bodegraven” aldus Willem Zuyderduyn, kantoordirecteur Bodegraven.  Daarom hebben wij besloten de Voedselbank Gouda een bedrag te schenken ten behoeve van de afnemers van voedselpakketten in Bodegraven.

Bron: Willem Zuyderduyn.

Directeur kantoor Bodegraven.

============================================================