Op korte termijn is de functie van secretaris van het bestuur vacant. Lees de profielschets om te kijken of deze vrijwilligersfunctie iets voor jou is.

Voor deze functie geldt de onderstaande profielschets op hoofdlijnen:

• De secretaris maakt deel uit van een enthousiast en betrokken bestuur.

• Hij/zij heeft hierbij ook contact met de andere vrijwilligers.

• De doelstellingen van de Voedselbank dienen door hem/haar onderschreven te worden.

• Wij zijn een (ANBI) stichting met vrijwilligers en doen er alles aan om op een verantwoorde en efficiënte wijze te besturen, rekening houdend met de richtlijnen van de landelijke voedselbankorganisatie en met de algemeen aanvaarde werkwijze van een stichting.

• De werkzaamheden bestaan uit het agenderen en notuleren van zo’n zes bestuursvergaderingen per jaar, alsmede van vier werkgroepvergaderingen per jaar.

• Voorts omvat deze functie het verzorgen van in- en uitgaande correspondentie (post en e-mail) en het onderhouden van contacten met leveranciers, sponsoren, gemeentes, uitdeelpunten, de landelijke voedselbankorganisatie en het regionaal platform. Kortom: als secretaris ben je ‘de spin in het web’.

• De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld zo’n halve dag per week.

• Alle 170 voedselbanken in Nederland zijn vrijwilligersorganisaties, waarbij niemand betaald krijgt. Ook aan deze functie is dus geen geldelijke vergoeding verbonden.

• Enige ervaring met secretariaatswerkzaamheden is gewenst.

• Voor de bestuursfuncties bij de Goudse voedselbank staat statutair een maximumtermijn van vier jaar, die eenmaal met een nieuwe termijn te verlengen is.

• De startdatum zou met onmiddellijke ingang kunnen plaatsvinden.

• De nieuwe secretaris zal door de huidige secretaris worden ingewerkt.

Heeft u interesse in (of vragen over) deze functie? Neem dan per e-mail contact op met de huidige secretaris Hendrik Spit: secretaris@vbgouda.nl