Sinds 1 januari van dit jaar is er een nieuwe voorzitter bij Voedselbanken Nederland. Het is de Groningse Henk Staghouwer, ex-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij heeft zichzelf tot taak gesteld alle 176 aangesloten voedselbanken en 10 distributiecentra in zijn eerste maanden persoonlijk te gaan bezoeken tijdens een voorstelronde; een ware huzarenklus.


De Goudse Voedselbank kon in zijn roadshow natuurlijk niet ontbreken en dus kwam hij langs. Staghouwer was onder de indruk van het nieuwe gebouw, het grote aantal beschikbare vierkante meters en het nieuw ingevoerde winkelconcept als alternatief voor het meegeven van standaardpakketten; stuk voor stuk zaken die voor vele andere voedselbanken nog op het lijstje van onvervulde wensen staan.

Hij liet zich door enkele bestuursleden graag rondleiden en uitte zijn bewondering over de voortvarende wijze waarop de verbouwing van het nieuwe gebouw tot stand was gekomen, inclusief de fondsenwerving. Tijdens zijn ontvangst liep hij vanuit het kantoortje even spontaan de ernaast gelegen kantine in om de vrijwilligers de hand te schudden tijdens hun koffiepauze. Omdat hij dat onaangekondigd deed wist lang niet iedereen wie hij was. Eén van de vrijwilligers keek hem verbaasd aan en vroeg hem: “Waar ken ik jou nou van? Van de sportschool?”

Henk Staghouwer past bescheidenheid. Hij zit nog in de ‘verwonderingsfase’, zegt hij zelf. Dat neemt niet weg dat het bestuur van Voedselbanken Nederland al een brief geschreven heeft aan de informateur om het armoedeprobleem nog eens extra op de politieke agenda te zetten. De boodschap is simpel: Zorg dat er een minister van armoede komt, vereenvoudig de regelgeving en geef mensen vertrouwen. Over de voedselbanken heeft hij niets dan lof: “Onvoorstelbaar wat daar aan werk wordt verzet.”