Dries Nagtegaal, voorzitter van de Voedselbank Gouda e.o., stopt er 31 december mee na twee termijnen van vier jaar. Daarmee zit zijn statutair bepaalde maximale periode erop. Per 1 januari zal de voorzittershamer worden overgedragen aan Gerard Gerding, die tot 1 december voorzitter was van de Raad van Bestuur bij Gemiva in Gouda.

Verhuizing bleek ware opgave

Dries kijkt met een goed gevoel terug op zijn werkzame periode bij de voedselbank. Hij was er acht jaar geleden aan begonnen omdat hij het een mooie en belangrijke organisatie vond en graag wat wilde doen voor mensen in hulpbehoevende omstandigheden.

Door de jaren heen heeft hij heel wat ontwikkelingen meegemaakt. De grootste opgave was wel de verhuizing naar en de verbouwing van het nieuwe pand aan de Noordpool 2.

Dries: “Het was een periode die me nog lang zal bijblijven. Er moesten heel wat technische en bouwkundige problemen opgelost worden. Ook de vraag of het financiële plaatje daarvoor rond te krijgen was, bleek een lastige. Uiteindelijk is alles goed gekomen, mede door de inspanningen van het bestuur, de vele vrijwilligers en de organisaties en particulieren die financieel wilden bijspringen. Ik ben ze daar nog altijd dankbaar voor.”

Introductie winkelconcept en Verdere Professionalisering

“Een andere knoop die moest worden doorgehakt, was het wel of niet introduceren van het winkelconcept, waarbij cliënten zelf hun producten uit de schappen kunnen halen”, meldt Dries. “In het oude pand werden door ons samengestelde voedselpakketten uitgereikt aan de cliënten, maar die werkwijze leek door de jaren heen wat achterhaald. Nu kunnen de cliënten hun eigen voedselkeuzes in de winkel maken, wat meer wordt gewaardeerd. Voorts werden er alsmaar zwaardere eisen gesteld aan het functioneren van voedselbanken; over de integriteit bijvoorbeeld. En door de jaren heen is er ook steeds meer aandacht uitgegaan naar de strengere regelgeving rondom voedselveiligheid. Onze voedselbank is namelijk een stichting die moet voldoen aan de eisen die de landelijke organisatie aan ons functioneren stelt.”

Voedselbank steeds meer bekendheid en draagvlak in samenleving

In de afgelopen acht jaar is de bekendheid van de voedselbank steeds verder toegenomen, zowel lokaal als landelijk. “Dat is een goede zaak”, stelt Dries, “want daardoor komen er meer voedsel- en gelddonaties binnen. We zijn daarvan volledig afhankelijk. In het werkgebied van Voedselbank Gouda e.o., waaronder ook Moordrecht, Reeuwijk en Bodegraven vallen, moeten er wekelijks zo’n 300 huishoudens ondersteund worden. Dat staat gelijk aan ongeveer 1.000 mensen. Doordat geen enkel bestuurslid of vrijwilliger ook maar een cent betaald krijgt, hebben de 170 Nederlandse voedselbanken een zeer hoge gunfactor. Er blijft immers niets aan de strijkstok hangen. Mede door die gulheid hebben we de afgelopen acht jaar niemand met lege handen naar huis hoeven te sturen. Men doneert graag en vaak ook veel. Het geeft me een ontzettend goed gevoel dat we in de regio Gouda zoveel naar elkaar willen omzien.”

Met een gerust hart afscheid nemen

Dries verlaat zijn organisatie vol vertrouwen in een solide toekomst. “Er is een goede harmonie binnen het bestuur en de 60 vrijwilligers en er wordt professioneel en op kwalitatief hoog niveau gewerkt.” Daarbij heeft hij alle vertrouwen in zijn opvolger Gerard Gerding. “Allen streven vol passie en verantwoordelijkheid hetzelfde doel na. Dat merk je direct als je ze bezig ziet. We staan er nu goed voor, maar het gaat wel om de continuering. We moeten alert blijven. Dat vraagt om visie voor de lange termijn.”

Voedselbank liefst morgen dicht

Toch zou Dries het liefste de voedselbank morgen willen sluiten: “Dat zou namelijk betekenen dat er geen armoede meer is en klanten ons niet meer nodig hebben. Maar ik vrees dat die hoop de komende jaren een illusie zal blijven. We zullen dus keihard moeten blijven werken aan onze bekendheid en zichtbaarheid binnen de samenleving. Dat doen we door ons steeds vaker te manifesteren in de pers en op maatschappelijke evenementen. Ook het opbouwen en onderhouden van goede contacten binnen politiek, kerken en samenleving krijgt steeds meer onze aandacht. Daarnaast verwelkomen we op de woensdagen vaker dan voorheen groepen mensen voor een rondleiding. We merken dat dat de bewustwording over en het draagvlak van onze voedselbank enorm vergroot.”

Armoede voorkomen is beter dan armoede bestrijden

Dries heeft zo zijn eigen mening over armoede in Nederland: “Er zijn voor veel mensen tips en adviezen beschikbaar om uit de armoede te blijven of die te reduceren. Ons onderwijssysteem schenkt daar jammer genoeg te weinig aandacht aan, terwijl het toch zó belangrijk is voor ons welzijn. Dat vind ik een kwalijke zaak. Voorkomen is immers beter dan bestrijden. Ik pleit daarom voor een goede voorlichtings- en bewustwordingscampagne op dit gebied door de landelijke en gemeentelijke overheden. Leer daarbij de mensen hoe ze het beste met hun geld kunnen omgaan.

Dank verschuldigd

Dries: “Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor de samenwerking in de afgelopen acht jaar: vrijwilligers, bestuursleden, kerken, stichtingen, ondernemingen, serviceclubs, supermarkten, particulieren, voedselproducenten en donateurs van geld en voedsel. Kortom: iedereen die geld, tijd, liefde en aandacht in de voedselbank heeft willen steken. Het was fijn dat ik erbij mocht zijn. Ga door op de ingeslagen weg, want de Goudse Voedselbank is voorlopig nog broodnodig.”