De Nederlandse voedselbanken bereiden zich voor op een grote toename van klanten die voedselhulp nodig hebben. Dit ten gevolge van de economische crisis die corona heeft veroorzaakt. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam is de aanwas van klanten nu al duidelijk merkbaar en kleinere plaatsen als Gouda zullen vrijwel zeker gaan volgen. De Goudse voedselbank bereid zich vooralsnog voor op een toename van 10% in 2021.

Tekorten dreigen

Een cliëntentoename van 10% is nog te behappen, maar als deze overschreden wordt, zal het huidige beleid ook herzien moeten worden. Voedselbanken draaien namelijk op aangeboden partijen voedsel van fabrikanten en supermarkten, die anders vernietigd zouden worden. Maar de omvang van dit aanbod kent zijn grenzen, waardoor er tekorten dreigen bij een grotere vraag. Dan zullen er bepaalde soorten schaars voedsel ingekocht moeten worden. Dit is weliswaar niet in overeenstemming met de uitgangspunten en richtlijnen van de landelijke voedselbanken, maar nood breekt wet. Zeker in deze coronatijd moeten alle zeilen bijgezet worden. Wij willen immers de allerarmsten in een beschaafde samenleving als de onze, niet uitsluiten van voedselhulp. Probleem is dan wel, dat de benodigde middelen om dit te kunnen realiseren er ook daadwerkelijk moeten komen. 

Aanpassingen nieuwe behuizing vereisen forse investering

Voor de Goudse Voedselbank is dit al de tweede financiële uitdaging op rij, die zich in korte tijd aandient. De voedselbank moet namelijk dit jaar nog verhuizen naar een nieuwe locatie, omdat het terrein van de huidige distributiehal -naast NS-Station Centrum- een woonbestemming krijgt. Het beoogde nieuwe pand vraagt echter om bouwkundige aanpassingen, waarvoor een forse investering nodig is. Voor een niet-commerciële organisatie als de Goudse Voedselbank blijft de verwerving van benodigde inkomsten echter een steeds terugkerend probleem.

Overheid springt enigszins bij met noodhulp voor voedselinkopen

De overheid springt voor de aanschaf van voedsel gedeeltelijk bij met financiële noodhulp van 4 miljoen euro aan de 171 landelijke voedselbanken. Gouda zal daar voor het komende jaar -naar rato- ook een gedeelte van ontvangen. Deze noodhulp is overigens minder riant dan het lijkt, want als er 4.000.000 euro verdeeld moet worden over 160.000 landelijke cliënten, kom je uit op 25 euro per cliënt en dat is niet meer dan slechts een eenmalige vergoeding voor een half weekpakket aan etenswaren. Het door de overheid geschonken bedrag is dus allerminst een structurele oplossing voor de financiële problemen.

Steun de Goudse Voedselbank nu   

Elk gebaar van hulp, in geld of voedsel, is bij de Voedselbank Gouda e.o. van harte welkom. Met het te verwachten grote aantal nieuwe cliënten moet er naar nieuwe financiële en materiële bronnen gezocht worden om aan de wekelijkse vraag naar voedsel te kunnen voldoen. Ook de komende verhuizing en verbouwing van het nieuwe pand heeft dringend sponsors nodig. Permanente of tijdelijke hulp, hoe klein of groot ook, is daarom van harte welkom. Wilt u (of uw organisatie) de Goudse Voedselbank steunen door geld of producten te doneren, kijk dan op voedselbankgouda.nl om te zien hoe u dat het beste kunt doen. We hebben uw hulp nu broodnodig!