Woensdagmiddag 31 mei was het dan zover: het Super Cool Kids Festival ging van start op de Goudse Markt. Het is een jaarlijks initiatief van de Brede School.

Van de 6.000 uitgenodigde scholieren kwamen er velen om zich te vermaken bij de verschillende ‘pleinen’, onder andere op het gebied van natuur, cultuur, techniek en bewegen. Tal van activiteiten waren er georganiseerd om het schooljaar uit te luiden. Zo waren er een springkussen, een trainingsopstelling van de luchtmacht en een podium, waarop deze middag door een zangkoor enkele malen werd opgetreden. Het festival was de laatste gelegenheid waarbij burgemeester en wethouders van het Goudse Kindercollege zich konden manifesteren als gastvrouwen en gastheren. Het college treed namelijk af om volgend jaar plaats te maken voor een nieuw kindercollege.

De Goudse Voedselbank was door het kindercollege uitgekozen als goede doel tijdens het festival. Dit hield in dat de voedselbank op een mooie plaats voor de trappen van het stadhuis een kraam mocht neerzetten, waarbij de bezoekers voedsel konden afgeven. Er was daarvoor een verlanglijstje opgesteld. Ook kon men bij alle kramen op de markt de QR-code van de voedselbank scannen om een financiële gift over te maken. Er werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Daarbij liepen er ook nog vier enthousiaste scholieren rond met collectebussen.

Foto boven: Kinderwethouder voor Cultuur en Onderwijs Milou van Rooyen doet (nog voor de officiële opening van het festival) de eerste schenking aan de Goudse Voedselbank en geeft hiermee het goede voorbeeld voor vele anderen. Voedselbankvrijwilligster Ester neemt het met genoegen in ontvangst.

Foto onder: De vier enthousiaste collectanten, die hun uiterste best deden de collectebussen zo gevuld mogelijk te krijgen. Men kon ook betalen door de QR-code te scannen. 

Graag wil de Goudse Voedselbank iedereen hartelijk bedanken voor de geboden mogelijkheden ons tijdens dit festival te mogen manifesteren als goed doel: de Brede School, het Kindercollege en alle vrijwilligers die dit festival mogelijk hebben gemaakt. Ook wil de voedselbank alle gulle gevers van geld en producten hartelijk bedanken, mede namens al onze meer dan 1.000 cliënten.

: