De twee Goudse Lions-clubs, ‘Gouda’ en ‘Gouda-Bloemendaal’, hebben weer een jaar lang D.E.-spaarpunten geknipt en verzameld. De bijeengebrachte 700.000 punten konden worden ingeruild voor maar liefst 1.100 pakken Douwe Egberts-koffie met een vergelijkbare winkelwaarde van zo’n €4.950. Er gingen vele avonden telwerk aan vooraf, maar dat schijnbaar saaie werk aan de keukentafel bleek onverwacht toch nog heel gezellig te zijn. Gelukkig maar.

Afvaardigingen van beide clubs waren bij de overdracht van de koffiepakken aanwezig. Ze kregen een presentatie over de voedselbank van bestuursleden Henk Kreuger en Andries Joling en een rondleiding van loodscoördinator Aart Snijders. Alle aanwezigen vonden het een waardevolle en informatieve bijeenkomst, goed om de banden weer eens aan te halen. Andries Joling sprak zijn grote dank uit aan alle puntengevers en puntentellers. Hij sprak tevens de hoop uit dat er ook komend jaar weer veel koffie gedronken mag worden.

Onderste toto: Lions-bestuursleden Pieter ten Bosch, Ronald Buise en Jan Hein Koenen overhandigen de 1.100 pakken D.E.-koffie aan Andries Joling (tweede van rechts), de geestelijke vader achter de nieuwe vestiging van de Goudse Voedselbank aan de Noordpool.