Woensdag 10 mei j.l. mocht de Goudse Voedselbank een afvaardiging van de Goudse Rotaryclub welkom heten. Zes leden woonden een presentatie van voorzitter Dries Nachtegaal bij in de kantine van het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Noordpool 2. Daarna volgde een door loodscoördinator Aart Snijders gegeven rondleiding door de nieuwe hallen: de opslagruimten, de koel- en vriesruimte en de winkel.

Hierbij werd een uitgebreide toelichting gegeven en was er gelegenheid tot vragen stellen. De geïnteresseerde Roterians lieten deze mogelijkheid niet aan zich voorbijgaan en vroegen breeduit. Ze toonden zich na afloop onder de indruk van de opzet, werkwijze en omvang van de Goudse Voedselbank.

De Voedselbank nodigt groepen belangstellenden nadrukkelijk uit zich te melden voor een rondleiding als daar interesse voor is. Dat kunnen vrijetijdsverenigingen zijn, maar ook kerkelijke organisaties, scholen, serviceclubs, politieke partijen, bedrijven, personeelsverenigingen en stichtingen. Het bestuur van de voedselbank merkt dat het draagvlak voor de voedselbank groter wordt als mensen een keer zijn komen kijken. Men wordt zich dan bewust van de problematiek, die er aan deze kant van de samenleving heerst en hoe daar door 60 vrijwilligers binnen de voedselbank op professionele wijze het hoofd aan wordt geboden. Het armoedeprobleem wordt dan inzichtelijk gemaakt, komt dichter bij en is niet meer een ver-van-mijn-bed-show. De presentaties en rondleidingen worden bij voorkeur op woensdagen gegeven. Aanvragen voor rondleidingen lopen via communicatie@voedselbank.nl

Onderste foto: Even chillen in de koel- en vriesruimtes tijdens een uitleg door loodscoördinator Aart Snijders