Woensdag 15 maart j.l. mocht de Goudse Voedselbank zich verheugen op de komst van maar liefst 27 Goudse Probus-leden. Probus wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen tussen postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

Om 15:00 uur verzamelden de leden zich op de Noordpool 2 voor het bijwonen van een informatieve bijeenkomst. In de kantine legde Andries Joling uit hoe de zoektocht naar het nieuwe pand was verlopen en hoe de noodzakelijke verbouwing tot stand was gekomen. Daarna volgde in vier groepjes een rondleiding door het nieuw pand, waarbij ook uitleg werd gegeven over de werkwijze van de voedselbank en het succes van de nieuwe winkelformule. Na afloop toonden de leden zich enthousiast over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Met name de omvang van de werkzaamheden, de hoeveelheden voedsel en het aantal vrijwilligers en klanten overtroffen de inschattingen van de meeste Probus-leden. Al met al was het een aangename en leerzame bijeenkomst.