Op vrijdag 18 juni is het startsignaal van het Gouds preventieakkoord ‘Samen stappen zetten naar een gezonder Gouda’ gegeven. In dit preventieakkoord staan 24 acties om Gouda gezonder te maken. Gouda wil namelijk een stad zijn met gezonde inwoners. Voeding en beweging spelen hierbij een grote rol, maar ook een gezonde leefomgeving, financiële stabiliteit, het voorkomen van verslavingen en het naar behoren kunnen meedoen aan de maatschappij horen hierbij. Om die reden bezochten de twee wethouders achter het preventieakkoord, Corine Dijkstra en Michiel Bunnik, de Goudse Voedselbank, die de komende jaren een belangrijke bijdrage wil leveren aan de invulling van het Gouds Preventieakkoord.

Wethouder Publieke Gezondheid Corine Dijkstra: “We willen voor de Gouwenaar de gezonde keus zo makkelijk mogelijk maken. Door meer speelplekken en wandel- en fietsroutes, rookvrije sportverenigingen en lidmaatschappen nog toegankelijker maken. Dat doen we echt samen met al die enthousiaste Goudse partijen.”

Wethouder Sport Michiel Bunnik is blij met deze aanvulling op het Sportakkoord: “Gezond zijn, zowel fysiek als mentaal, bepaalt of we ons dagelijks leven kunnen leiden en goed in ons vel zitten. Wanneer dat zo is draagt dat bij aan de hele samenleving in een stad.”

Voor en door Gouwenaars
Het Goudse preventieakkoord is samengesteld door meer dan 60 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met SPORT•GOUDA, de GGD en de gemeente. Wethouders Dijkstra en Bunnik gaven, samen met ketenpartners SPORT•GOUDA en de GGD, het startsignaal van het akkoord door met elkaar voor het oude stadhuis op de Markt te proosten met een gezonde smoothie. Daarna fietsten de wethouders naar een initiatief van EcoKids bij de Brede School en vervolgens naar onze Voedselbank, waar zij door het bestuur en de medewerkers hartelijk werden ontvangen en een rondleiding kregen door de distributieloods.

Dries Nagtegaal van de Voedselbank meldde in zijn welkomstwoord aan de twee wethouders: “Gezonde voeding is over ’t algemeen wat duurder dan minder gezond eten en daardoor niet vanzelfsprekend voor de allerarmsten in onze gemeente. Dankzij onze donateurs en de samenwerking in het preventieakkoord kunnen we de ruim 700 personen (inclusief kinderen), die van de Goudse Voedselbank afhankelijk zijn, niet alleen voeding, maar ook gezonde voeding -zoals groente en fruit- geven.”

Een terugkerend probleem bij de Goudse Voedselbank is het tekort aan groente en fruit. Als het al wordt aangeleverd is het vaak over de houdbaarheidsdatum heen, waardoor het niet meer uitgedeeld mag worden. In die gevallen moet er bijgekocht worden, waarvoor iedere gift van harte welkom is.

Donatie voor Voedselbank Gouda e.o.
Voor de komende drie jaar ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van de acties in samenwerking met SPORT•GOUDA lokale partners en initiatieven . Voor de acties ontvangt de gemeente Gouda van het Rijk een budget van € 40.000 per jaar. Voor de komende drie jaar is daarvan een bedrag van €10.985 voor de Goudse Voedselbank toegezegd. Het preventieakkoord sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ en wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vrijwilliger/distributiemanager Ad Spliet geeft in zijn rondleiding door de distributieloods een toelichting op de inhoud van een wekelijks voedselpakket