Theo Greiner is ons ontvallen. Na een kort, maar heftig ziekbed is hij 5 september j.l. van ons heengegaan in de leeftijd van 76 jaar. Hij was tot het laatst toe een van onze zeer gewaardeerde chauffeurs, altijd energiek, enthousiast en gemotiveerd. Geen moeite was hem teveel en hij stond steevast voor de voedselbank paraat, het goede doel indachtig.

Medewerkers en bestuursleden van de Goudse Voedselbank zijn geschokt en bedroefd door dit toch nog plotselinge afscheid. We gaan hem intens missen. De positieve herinneringen over hem zullen echter blijven voortleven in onze gedachten.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe in de komende periode.

Dinsdag 12 september om 13:00 uur is er een samenkomst in de Steinse Tuin, Steinsedijk 45, 2851 LC Haastrecht, waarbij Theo herdacht wordt. Ook zal er geproost worden op zijn leven. Theo zal na dit samenzijn in kleine kring worden weggebracht. Mocht u bij de samenkomst aanwezig willen zijn, dan zou de familie het heel mooi vinden als u een losse onverpakte bloem meeneemt als symbool voor zijn kleurrijke leven.

Content goes here