Een groep Lions-dames heeft ons verrast met vele dozen baby- en kleuterverzorgingsproducten, die door middel van een inzamelingsactie bijeengebracht zijn. Deze producten, waaronder heel veel luiers, vallen weliswaar niet onder de noemer ‘voedsel’, maar het zijn wel dure producten, waar veel klanten met jonge kinderen grote behoefte aan hebben. Daarom heeft de voedselbank ze toch in de schappen liggen, net als menstruatieproducten, die aangeleverd worden door het Nederlands Armoedefonds.

Fantastisch dat de planken met luiers en kleuterverzorgingsproducten nu weer aangevuld zijn. We zijn de Lions-dames zéér erkentelijk voor hun actie met deze gift als resultaat.