Woensdag 25 januari 2023 kreeg de Goudse Voedselbank bezoek van een afvaardiging van Voedselbanken Nederland (VBN). Dit is de overkoepelende organisatie van alle 160 Nederlandse voedselbanken. Voorzitter Leo Wijnbelt en vicevoorzitter Tom Hillemans waren ervoor overgekomen uit Houten, waar het Nederlandse hoofdkantoor zich bevindt.

Het was een verlaat bezoek, want het had al plaats moeten vinden tijdens bij de opening afgelopen zomer. Door andere afspraken moesten beide heren toen verstek laten gaan.

Ze toonden zich zeer verrast over onze nieuwe behuizing aan de Noordpool 2 en gaven de complimenten aan het Goudse bestuur voor de wijze waarop de verbouwing was gerealiseerd. Andries Joling, scheidend penningmeester en stuwende kracht achter de verbouwing, was ook aanwezig om hierop een toelichting te kunnen geven en om vragen te beantwoorden.

Tijdens de rondleiding, waarbij het werk van de vrijwilligers op de gebruikelijke geluidssterkte gewoon doorging, werd er een kijkje genomen in de opslag voor lang houdbaar voedsel, in de koel- en vrieskamers en in de winkel. Coördinator Aart Snijders gaf de delegatie een toelichting op de wijze waarop het voedsel wordt verworven, wordt opgeslagen en in de winkel kan worden uitgekozen door de cliënten.

Daarna volgde een bespreking, waarbij het huidige en toekomstige beleid van de Nederlandse Voedselbanken werd doorgesproken. Na afloop werden beide heren bedankt voor hun komst. Bij het afscheid gaven ze het bestuur het compliment dat het de zaken goed op orde heeft en ze zich over de vestiging Gouda geen zorgen maken. Dat horen we natuurlijk graag.