In het kader van het Gouds Preventieakkoord heeft Voedselbank Gouda e.o. maandag 11 oktober 2012 €11.000 toegezegd gekregen van wethouder Corine Dijkstra. Deze gift maakt onderdeel uit van een programma om mensen fitter en gezonder te laten leven; met meer beweging en gezonder voedsel. Voor de Goudse Voedselbank betekent dit dat er meer en beter fruit en groente kan worden ingekocht en verstrekt. Iets wat hard nodig is, omdat met name deze twee voedingssoorten steeds minder aan de voedselbanken worden vertrekt door producenten en supermarkten.

Goede lobby

Er is hard voor gewerkt het bedrag binnen te krijgen. In de vele vergaderingen die er aan de toekenning vooraf gingen, heeft bestuurslid Henk Vroege duidelijk moeten maken dat er schaarste van dit soort producten bij de voedselbanken is en dat de cliënten, die van de voedselbank afhankelijk zijn, financieel maar moeilijk in staat zijn dit noodzakelijke tekort zelf aan te vullen. Om aan de belangen van deze 250 huishoudens tegemoet te komen, is na wikken en wegen besloten voor de komende drie jaar telkens €11.000 ter beschikking te stellen. Het lobbywerk van Henk heeft dus (zowel letterlijk als figuurlijk) zijn vruchten afgeworpen.

Voedselbank ook ‘Partner van de maand’

Los van de financiële ondersteuning werd Voedselbank Gouda e.o. ook verrast met de wisseltitel ‘Partner van de Maand’. Het bijbehorende bord werd aangeboden door wethouder Corine Dijkstra aan bestuurslid Pim Zoeteweij, die voor deze gelegenheid Henk Vroege verving. Het bord zal een mooi plaatsje krijgen in de distributiehal. De bedoeling is dat het de komende maanden gaat wisselen tussen de verschillende partners binnen het Preventieakkoord.

Pim Zoeteweij neemt namens Voedselbank Gouda e.o. het bord ‘Partner van de Maand’ in ontvangst aan het einde van de bijeenkomst over de inhoud van het Gouds Preventieakkoord in Sporthal De Mammoet. De samenkomst, waarbij alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren, werd geleid door gespreksleidster Marijn de Vries.