Maandag 21 februari is het huurcontract getekend voor het nieuwe onderkomen van de Goudse Voedselbank aan de Noordpool 2 in Gouda. De overeenkomst voor de komende tien jaar werd bekrachtigd door Henk Spit, secretaris van de voedselbank en Dick de Bruin, directeur van verhuurder Blackstone. De huidige locatie naast het NS-station Gouda-Centrum moet plaatsmaken voor luxe appartementen. De verhuizing naar de nieuwe locatie wordt eind april verwacht.

Lang gezocht naar nieuw onderkomen

Er is meer dan twee jaar gezocht naar een passende nieuwe behuizing voor de voedselbank. De zoektocht was niet gemakkelijk, omdat aan de nodige eisen voldaan moest worden. Zo moest de locatie zo centraal mogelijk gelegen zijn, minstens 700 vierkante meter groot zijn, een acceptabele huurprijs hebben en over een goede toegangsweg en parkeerruimte beschikken. Ook de verbouwingskosten moesten binnen de perken blijven. Met de nieuwe locatie is aan de meeste voorwaarden in voldoende mate voldaan.

Eerst verbouwen, dan verhuizen

De nieuwe locatie moet op verschillende punten aangepast worden. Er moet een nieuwe zwaardere vloer komen die het mogelijk maakt dat bestel- en vrachtwagens naar binnen kunnen rijden. Hiervoor zijn grotere toegangsdeuren noodzakelijk. Maar ook het plaatsen van scheidingswanden en het aanbrengen van een toilettenblok, een vergaderruimte en opslag-, koel- en vrieskamers zijn noodzakelijke aanpassingen.

Snel verbouwen bleek nog een probleem

Door de schaarste aan medewerkers in de bouw bleek het nog niet zo gemakkelijk de verbouwing voor eind maart af te kunnen ronden. Om die reden is het werk gesplitst uitbesteed aan een aantal specialisten.

Blij, maar toch niet blij

De Goudse Voedselbank is blij dat de verbouwing en verhuizing op tijd gereed lijken te kunnen komen. Minder blij is men met het feit dat de voedselbank nog altijd hard nodig blijkt te zijn. Het hoogste doel is immers de algehele opheffing van de voedselbank, omdat het een noodoplossing is en blijft voor een probleem dat eigenlijk niet zou mogen bestaan. Toch zal deze nood nog minstens tien jaar aanhouden, de duur van het huurcontract. Dat is althans de verwachting.

Ook om een andere reden is de voedselbank niet blij. De noodzakelijke verbouwing en verhuizing nemen een zeer grote hap uit het beschikbare budget. De bodem van de kas is inmiddels goed te zien. Liever had de voedselbank dit geld aangewend voor de aanschaf van voedsel. Naar verwachting zullen in de komende maanden meer dan de huidige 250 huishoudens een beroep gaan doen op de Goudse Voedselbank ten gevolge van inflatie en corona. Er wordt daarom een dringend beroep gedaan op bedrijven en particulieren om geld en/of voedsel te geven. Donateurs worden hiervoor verwezen naar www.voedselbankgouda.nl

Henk Spit en Dick de Bruijn ondertekenen het huurcontract voor de nieuwe onderkomen van de voedselbank