Het paste niet in één bestelbus; de 125 voedselpakketten, waar de drie Goudse Plusmarkten mee aankwamen bij de Goudse Voedselbank. Via een spaarzegelactie hadden hun klanten de producten grotendeels bijeen verzameld. Om de pakketten vol aan te kunnen leveren waren ze door de Plusmarkten verder afgevuld. Het betreft de volgende Plusmarkten: Plus De Heester, Plus Paul Schipper en Plus Van den Boomgaard.

Na de overdracht van de dozen werden de bedrijfsleiders rondgeleid door de Goudse Voedselbank. Zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen de gewone en de voedselbanksupermarkt kregen daarbij ruime aandacht.
Het mag duidelijk zijn dat de cliënten van de Goudse Voedselbank hier bijzonder verguld mee zijn. Hun dank aan de Plusmarkten en haar cliënten is dan ook bijzonder groot.

Foto boven: de overdracht van de pakketten aan voorzitter Gerard Gerding (in het midden) door Peter en Cynthia van den Boogaard, Gerard Versluis en Paul Schipper.
Foto onder: Het gezelschap tijdens de rondleiding door de winkel van de voedselbank: “Waar staat de kassa?”