Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november houdt de Goudse Voedselbank bij de twee GoudseHoogvliet-filialen een grote inzamelingsactie. Aan de klanten wordt gevraagd één of meerdere producten van ons boodschappenlijstje te kopen en deze na de kassa bij de Goudse Voedselkraam, die buiten staat opgesteld af te komen geven.

Hard nodig

De voedselbank juicht elk binnengekomen product van harte toe, meer zelfs nog dan in voorgaande jaren. Reden is dat het aantal cliënten de laatste weken fors is toegenomen: van 450 naar 535 huishoudens. Er worden de komende donkere maanden zelfs nog meer cliënten verwacht.Ondanks deze toename is het aantal uit te delen producten niet in aantal toegenomen. Zo missen we veel vers fruit en groenten. Er zal dus extra verzameld en gecollecteerd moeten worden om aan de vraag te blijven voldoen. Hopelijk geeft u gul.