Het landelijk werkende detacheringsbureau Sement heeft de sympathieke traditie om een euro per uur aan de voedselbank te schenken voor ieder gewerkt uur van een gedetacheerde in het verzorgingsgebied van zo’n voedselbank. Dit keer betreft het Huib van der Laan, die afgelopen jaar als projectleider nieuwbouw 1.103 uur gewerkt heeft voor Woonpartners Midden-Holland.

Vanwege deze detachering mochten we Marleen Vink van Sement welkom heten voor de overhandiging van een cheque ad. €1.103 aan Gerard Gerding, de kersverse nieuwe voorzitter van Voedselbank Gouda e.o. Zijn reactie: “We zijn hier bijzonder blij mee. We hopen Marleen Vink natuurlijk nog vaak te mogen ontvangen en wensen Sement derhalve hele goede zaken in de detachering.”