Ook tijdens het afgelopen tweede coronajaar kon Voedselbank Gouda e.o. de armsten in onze regio blijven ondersteunen met wekelijkse voedselpakketten. Voedsel dat gratis ter beschikking werd gesteld door veelal bedrijven, kerken en instellingen. Maar ook veel inwoners van Gouda, Moordrecht, Reeuwijk en Boskoop zorgden er in 2021 voor dat wij goed gevulde voedselpakketten konden samenstellen. 
Het is niet mogelijk om iedereen die ons steunde persoonlijk te bedanken voor de hulp in het afgelopen jaar. Vandaar dat wij alle gulle gevers op deze wijze van harte willen bedanken.

Ook wensen wij u alle goeds voor 2022, waarin wij graag weer op uw steun rekenen. Want de voedselbank blijft helaas broodnodig.

Klanten, vrijwilligers en bestuursleden van Voedselbank Gouda e.o.