Deze week gingen onze 310 cliënten, naast hun wekelijkse tas met voedselproducten, naar huis met een extra tas met 15 luxe producten.

Zo schonk een Goudse onderneemster 1.500 producten en 200 kippenbouten. Ook een drietal scholen voor Voortgezet Onderwijs en vier basisscholen hielden een inzamelingsactie voor ons. Daarbij kwam ook Katinka uit Hekendorp weer bij ons langs die, samen met haar vriendinnen en andere inwoners uit haar plaats, 250 cadeautjes voor de kinderen van onze cliënten had geregeld. Een bedrijf gaf 30 kerstbomen en vele particulieren en bedrijven brachten kerstpakketten bij ons langs. We werden er bijna verlegen van. Het doet ons bijzonder goed te zien dat de Goudse Voedselbank door zoveel mensen en bedrijven een goed hart wordt toegedragen. Fijn te zien dat we zo’n groot draagvlak in onze samenleving hebben en we in de regio Gouda zoveel om elkaar geven, zelfs anoniem.

We willen graag alle bedrijven, organisaties, winkels en particulieren van harte bedanken voor hun giften en inspanningen. Weet dat de donaties voor 100% bij de juiste mensen terecht komen; zij die het het hardste nodig hebben. Er blijft bij de Nederlandse voedselbanken niets aan de strijkstok hangen.

Zonder vrijwilligers geen voedselbank

Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers van de voedselbank die in de afgelopen decembermaand overuren hebben moeten draaien om de producten op te halen, te sorteren en te plaatsen in de magazijnen, de koel- en vriescellen en de schappen in onze winkel. Het was een monsterklus, die ze met liefde en enthousiasme geklaard hebben, vaak zonder op de klok te kijken. Ook hun bijdrage wordt enorm gewaardeerd.

Dank en nog eens dank aan iedereen voor al deze ondersteuning, op welke wijze dan ook.