8 December j.l. vond er een armoedeconferentie in het Evertshuis in Bodegraven plaats onder de naam ‘Samen in actie tegen armoede’. Door zo’n 100 mensen werd er deelgenomen aan deze conferentie, waaronder een afvaardiging van de Voedselbank Gouda e. o.. De meeste aspecten van armoede passeerden deze dag de revue, waaronder de schulphulpverlening, armoede bij kinderen, ouderen en langdurig zieken, maar ook ‘live events’ waardoor mensen in de armoede kunnen geraken, zoals scheiding, faillissement of arbeidsongeschiktheid. Het was hartverwarmend te zien dat armoede zoveel aandacht en ondersteuning krijgt van talloze organisaties uit de samenleving, waaronder de kerken en de voedselbanken.

Maar een pasklare oplossing om armoede snel en structureel de wereld uit te krijgen werd helaas niet gevonden. Al kwamen er wel goede ideeën ter tafel die om nadere bestudering vragen. Ook werd aandacht gevraagd voor goed onderwijs en goede voorlichting, waarin het voorkomen en reduceren van armoede centraal staat. Er zijn immers tal van tips en adviezen voorhanden om mensen te leren op een goede manier met hun (schaarse) geld om te gaan. Aan de gemeente de taak dit te goed te communiceren op scholen en in bewustwordinscampagnes. Voorkomen van armoede is immers beter dan het bestrijden ervan. Dan ben je in feite al te laat.

Burgemeester Grauss van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zelf sterk betrokken bij armoede omdat hij eerder armoedebestrijding in zijn Rotterdamse wethoudersportefeuille had zitten, sloot de dag af met een dankwoord aan allen die hadden deelgenomen aan deze conferentie. In de tien gevoerde themadiscussies van deze dag werden talloze armoedeaspecten benoemd die voor verbetering vatbaar zijn. Met de verzamelde informatie van deze dag zal verder gewerkt worden met als doel het verminderen, draagbaar maken en voorkomen van armoede in de Bodegraafse en Reeuwijkse gemeenschap.

Het was goed dat de Voedselbank op deze armoedeconferentie vertegenwoordigd was. Immers: hoe meer we ons manifesteren en zichtbaar maken, hoe groter ons draagvlak wordt in de samenleving en hoe groter de kans dat er aan ons wordt gedacht als er geld of voedsel te vergeven is. En dat geldt met name voor deze decembermaand.