De klanten van Albert Heijn hebben zich ook dit jaar weer van hun beste kant laten zien. Tijdens de inzamelingsactie voor de Goudse Voedselbank op 1, 2 en 3 september zijn er in totaal 400 kratten met voedsel opgehaald. Dat zijn er 43 meer dan het jaar ervoor. Daarbij werd er €766 aan contact geld gedoneerd. Ook dat is €216 meer dan het jaar ervoor. Aan de actie werd deelgenomen door de drie Goudse vestigingen van Albert Heijn, plus de filialen in Bodegraven en Moordrecht.

Tijdens de actiedagen werd aan de klanten gevraagd één of meerdere producten extra te kopen onder het motto ‘Op een lege maag kun je niet leren’. De producten waar het meeste behoefte aan is, stonden op een voedselkraam in de winkels uitgestald, waaronder melk, chocomel, pindakaas, macaroni en spaghetti. Na de kassa konden de producten bij een -door vrijwilligers bemande- stand van de voedselbank worden ingeleverd.

Honger onder schoolgaande kinderen stille ramp

In steeds meer gezinnen moeten kinderen -door gebrek aan voldoende inkomen- met een lege maag naar school. Voor hen is deze actie in het leven geroepen. Kinderen moeten immers goed geconcentreerd aan het onderwijs kunnen deelnemen; dus zonder honger te hebben. De klanten van Albert Heijn waren zich van deze noodzaak kennelijk goed bewust en gaven met gulle hand. Dank daarvoor namens de voedselbank en ook dank aan de vijf AH-filialen en alle vrijwilligers voor hun welwillende medewerking aan deze actie.

Extra voedsel dit jaar hard nodig

Het is fijn dat er dit jaar extra voedsel is binnengekomen, omdat het aantal huishoudens in de regio, dat van de Goudse Voedselbank afhankelijk is, de laatste tijd toeneemt. Inmiddels zijn het er 278, wat gelijk staat aan zo’n 430 mensen. De oorzaak voor de toename is met name het gevolg van de hoge inflatie, de sterk verhoogde energieprijzen, de nasleep van de coronapandemie en de toenemende vluchtelingenstroom. De landelijke verwachting is dat het aantal huishoudens in nood de komende herfst- en wintermaanden verder gaat stijgen, doordat ze alsnog in de problemen komen. De Goudse Voedselbank roept daarom iedereen op te blijven doneren. Al is het veel wat er bij de AH-inzamelingsactie is opgehaald, de voedselbank is er ook weer binnen een paar weken doorheen. De doorloopsnelheid is immers groot. Elke vorm van voedsel -hoe klein of groot dan ook- is daarom welkom. Op de website voedselbankgouda.nl staat vermeld hoe u precies kunt bijdragen.

Foto: Vrijwilligers Chiara Witteman en Aart Snijders kijken in Winkelcentrum Goverwelle met een tevreden gevoel terug op een uitstekende AH-inzamelingsactie. De inleverkraam is net leeggehaald en alle producten zijn onderweg naar de Voedselbank om de komende weken uitgedeeld te kunnen worden aan de cliënten.