Sponsordiner

nov

05

Tijd: avond
Locatie: aula van De Goudse Waarden aan de Kanaalstraat

Veel mensen in Nederland (ruim een miljoen) leven onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg inkomen om te kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zoals kleding, voldoende voedsel en goede huisvesting. De voedselbanken helpen de armste mensen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Ze zorgen voor zo veel mogelijk gezonde producten, die door particulieren, winkels en bedrijven gedoneerd worden. Het verdelen van het voedsel wordt door vrijwilligers gedaan.

Gevarieerde avond
De Voedselbank Gouda en omstreken bestaat in 2015 tien jaar en organiseert een aantal activiteiten om hier aandacht aan te besteden. Die aandacht blijft nodig, want er zijn honderden mensen in de regio die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Eén van de activiteiten is een sponsordiner op 5 november 2015. Het diner wordt traditiegetrouw verzorgd door leerlingen van Scholengemeenschap de Goudse Waarden en ROC ID College. Horecaondernemers sponsoren het voor- en nagerecht. Verschillende sprekers en musici (waaronder Tania Kross) zorgen voor een gevarieerde avond. Ook zijn er een veiling en een loterij. U betaalt voor het diner en de dranken € 50,00. Daarmee heeft u niet alleen een mooie avond, maar sponsort u ook de Voedselbank Gouda en omstreken, waarmee deze mensen in armoede kan helpen.

Inschrijven
Het sponsordiner is op donderdag 5 november in de aula van De Goudse Waarden aan de Kanaalstraat. U kunt zich aanmelden viawww.sponsordiner.nl. We zoeken objecten voor de veilig en de loterij. Als u deze heeft, of als u vragen heeft over het diner, dan horen we het graag viavoedselbank.gouda@gmail.com.