Denkt u aan een bijdrage voor de Voedselbank Gouda? Gepost januari 3, 2018 door Redactie

Uit

De Voedselbank Gouda is een vrijwilligersorganisatie en het merendeel van onze producten krijgen we aangeleverd. Toch hebben ook wij kosten, bijvoorbeeld voor de huur van het uitgiftepunt en het vervoer van het voedsel. Dankzij financiële sponsors van allerlei aard kunnen we ons werk doen, maar zonder financiële zorgen zijn we niet. Denkt u aan een bijdrage voor de Voedselbank Gouda? Dan kunt u gebruikmaken van een machtigingsformulier. U kunt ook direct bijdragen door te storten op rekeningnummer NL45 RABO 0335520790 t.n.v. Voedselbank Gouda e.o.

En kent u de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften? Dit zijn giften die u minstens vijf jaar achtereen doet. U kunt de gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de Voedselbank. Daarvoor heeft de Belastingdienst een standaard formulier. Er geldt dan geen drempel voor de gift, dus u kunt ieder jaar het hele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.