Veelgestelde vragen

Kan ik zelf een pakket aanvragen bij de Voedselbank?
Nee, uw aanvraag voor een voedselpakket moet gedaan worden door een hulpverleningsinstantie.

Wat moet ik doen als ik mijn pakket niet kan ophalen?
U moet dit voor 10.00 uur telefonisch doorgeven via telefoonnummer 06-18824905.
Of u kunt iemand anders vragen om het pakket voor u op te halen.

Hoe kom ik nog voor een voedselpakket in aanmerking na afloop van de toegekende periode?
Als u denkt dat u na de einddatum nog voor een pakket in aanmerking komt, moet u uiterlijk 14 dagen vóór deze einddatum verlenging aanvragen bij uw hulpverleningsinstantie.

Hoe zit het met privacywetgeving?
De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. Meer informatie staat in het privacystatement Voedselbank Gouda en omstreken.