Een pakket aanvragen

Als u gebruik wilt maken van de Voedselbank Gouda, kunt u contact opnemen met een hulpverleningsinstantie. Deze bepaalt of u aanspraak kunt maken op een voedselpakket.

Wat zijn de toekenningscriteria?
Van belang is het bedrag dat beschikbaar is voor het levensonderhoud: om wekelijks boodschappen van te doen, kleding te kopen, enzovoort. De beoordelaar kan u uitleggen hoe het in uw specifiek situatie precies werkt en wat de toekenningscriteria zijn. Tijdens het gesprek vult u het aanvraagformulier voedselpakket in, dat de hulpverleningsinstantie opstuurt naar de Voedselbank Gouda. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het werk van de Voedselbank.

Hoe lang komt u in aanmerking voor een pakket?
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dat variëren van 3 maanden tot maximaal 6 maanden. Aan het eind van de aangemelde periode kan door de betreffende instantie worden bekeken of u nog in aanmerking komt voor een pakket. Verder wordt dit proces periodiek herhaald.

Hoe zit het met privacywetgeving?
De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. Meer informatie staat in het privacystatement Voedselbank Gouda en omstreken.