Uit

De Goudse burgemeester Pieter Verhoeve heeft donderdagmiddag 11 maart een werkbezoek gebracht aan Voedselbank Gouda e.o., gelegen naast Station Gouda.

Hij werd er ontvangen door voorzitter Dries Nagtegaal, enkele bestuursleden en een aantal vrijwilligers. Na de ontvangt en een toelichting op de werkwijze van de Goudse Voedselbank, volgde er een rondleiding door het distributiecentrum.

In zijn inleiding lichtte voorzitter Nagtegaal de organisatie toe en vertelde dat er ook uitdeelpunten zijn in Bodegraven, Reeuwijk en Moordrecht. Vanwege corona is de uitgifte nu gespreid over twee dagen: donderdag en vrijdag. Omdat het terrein van de Voedselbank een woonbestemming heeft gekregen moet er dit jaar nog verhuisd worden. Er is na lang zoeken nu een mogelijke nieuwe Goudse locatie in beeld. De planning is dat de Voedselbank daar in september naartoe verhuist.

Voedselbank werkt in voetspoor pastoor Daens

In zijn reactie citeerde de burgemeester de Belgische pastoor en politicus Adolf Daens (1839-1907), die op een gegeven moment tegen de notabelen op de voorste rij in de kerk zei: “Geeft gij hen te eten”. “De Voedselbank vervult daar een hele belangrijke rol in”, meent Verhoeve. Als gewezen raadslid in Dordrecht heeft hij zich destijds al sterk gemaakt voor de continuïteit van de daar aanwezige Voedselbank. Hij is dus al langer bij de Voedselbanken betrokken.

Geld blijft een probleem

Ondanks de financiële bijdragen van de gemeenten Gouda en Bodegraven, komt Voedselbank Gouda e.o. geld tekort. De verwachting is dat dit geldtekort de komende periode groter zal worden door enerzijds de verhuizing naar de nieuwe locatie (die fors verbouwd moet worden) en anderzijds het steeds groter wordende aanbod van cliënten. Dit laatste als direct gevolg van de coronapandemie. De burgemeester zei bevreesd te zijn dat de grote pijn waarschijnlijk nog gaat komen als de overheidssteun wordt afgebouwd. Financiële toezeggingen kon de burgemeester echter niet doen. Wethouder Tettero had dat wellicht wèl gekund, maar hij was vanwege ziekte verhinderd bij het werkbezoek aanwezig te zijn. Wel zei Verhoeve dat de gemeente zeker niet zal wegkijken als er nood is en dat de gemeente ook iets voor de cliënten van de Voedselbank zal doen als Gouda 750 jaar bestaat in 2022. Persoonlijk zegde hij toe graag zijn medewerking te verlenen aan promotie voor de Voedselbank.

Burgemeester: “Gouda niet denkbaar zonder Voedselbank”

Na afloop van zijn werkbezoek meldde de burgemeester onder de indruk te zijn van de professionaliteit en de inzet van de vele vrijwilligers en bedrijven. Ook vertelde hij dat de Goudse Voedselbank veel respect en sympathie heeft van wethouders en raadsleden. Er is dus een blijvend commitment: “Gouda is niet denkbaar zonder Voedselbank”.