Stichting

Voedselbank Gouda en Omstreken is een stichting met een bestuur. We zijn bereikbaar via voedselbank.gouda@gmail.com en via het contactformulier.
Ons KVK-nummer is 54080029. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); het ANBI-nummer van de Voedselbank Gouda en omstreken is 851150731.
Meer informatie staat in de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.
De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Meer informatie staat in het privacy statement, de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de totale organisatie. 

Voorzitter
Dries Nagtegaal
06-51490635
voorzitter@vbgouda.nl

Vicevoorzitter
Pim Zoeteweij
06-53186549
vicevoorzitter@vbgouda.nl         

Secretaris
Hendrik Spit
06-55415575
secretaris@vbgouda.nl

Penningmeester
Jos Reekers
06-40114205
penningmeester@vbgouda.nl   

Communicatie
Henk Kreuger
06-53530943
communicatie@vbgouda.nl

Aanmelding klanten
Corry Schouten
06-18824905
voedselbank.gouda@gmail.com

Voedselveiligheid
Bas Domburg
06-11454586
voedselveiligheid@vbgouda.nl

Algemeen bestuurslid
Henk Vroege

algemeen-adj@vbgouda.nl

Kerk-en-politiek
Peter Burghgraaff
06-83791766
kerk-en-politiek@vbgouda.nl

Management

Het management is verantwoordelijk voor de logistiek van de producten.

Logistiek manager
Aart Snijders
06-51098386
loods@vbgouda.nl

Logistiek manager
Ad Verklei
06-48181213
loods@vbgouda.nl

Logistiek manager
VACATURE

Coördinator vrijwilligers
Carien Visser
vrijwilligers@vbgouda.nl

U kunt de bestuursleden bereiken via het contactformulier. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft. Wordt uw klacht niet naar behoren behandeld? Zoek dan contact met de vereniging van Voedselbanken Nederland, waarbij wij zijn aangesloten.