Stichting

Voedselbank Gouda en Omstreken is een stichting met een bestuur. We zijn bereikbaar via voedselbank.gouda@gmail.com en via het contactformulier.
Ons KVK-nummer is 54080029. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); het ANBI-nummer van de Voedselbank Gouda en omstreken is 851150731.
Meer informatie staat in de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.
De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Meer informatie staat in het privacy statement, de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de totale organisatie. 

Voorzitter
Dries Nagtegaal
06-51490635
nagtbest@gmail.com

Vicevoorzitter
Pim Zoeteweij
06-53186549
zoete149@kpnmail.nl

Secretaris
Hendrik Spit
06-55415575
vbgoudasecretaris@gmail.com

Penningmeester
Andries Joling
06-51269510
joling.a@kpnmail.nl

Communicatie
Henk Kreuger
06-53530943
henk@kreugermc.nl

Aanmelding cliënten
Corry Schouten
06-18824905
corry.schouten@telfort.nl

Voedselveiligheid
Kees Zeelenberg
06-33799040
ca.zeelenberg@planet.nl

Algemeen bestuurslid
Henk Vroege
06-42891068
henkvroege@hotmail.com

Algemeen bestuurslid
Peter Burghgraaff
06-83791766
peter@burghgraaff.net

Management

Het management is verantwoordelijk voor de logistiek van de producten.

Logistiek manager
Aart Snijders
06-51098386
af.snijders@live.nl

Logistiek manager
Ad Verklei
06-48181213
averkleij@planet.nl

Logistiek manager
VACATURE

U kunt de bestuursleden bereiken via het contactformulier. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft. Wordt uw klacht niet naar behoren behandeld? Zoek dan contact met de vereniging van Voedselbanken Nederland, waarbij wij zijn aangesloten.