Stichting

Voedselbank Gouda en Omstreken is een stichting met een bestuur. We zijn bereikbaar via secretaris@vbgouda.nl en via het contactformulier.
Ons KVK-nummer is 54080029. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); het ANBI-nummer van de Voedselbank Gouda en omstreken is 851150731.
Meer informatie staat in de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.
De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Meer informatie staat in het privacy statement, de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en onze jaarverslagen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de totale organisatie. 

Voorzitter
Gerard Gerding
voorzitter@vbgouda.nl

Vicevoorzitter
Pim Zoeteweij
vicevoorzitter@vbgouda.nl         

Secretaris
Frans van der Poel
secretaris@vbgouda.nl

Penningmeester
Jos Reekers
penningmeester@vbgouda.nl

Communicatie
Henk Kreuger
06-53530943
communicatie@vbgouda.nl

Algemeen bestuurslid
Corry Schouten
corry.schouten@telfort.nl
Voedselveiligheid en verwerving
Hendrik Spit
verwerving@vbgouda.nl

Algemeen bestuurslid
Henk Vroege
algemeen-adj@vbgouda.nl

Kerk-en-politiek
Peter Burghgraaff
kerk-en-politiek@vbgouda.nl

Management

Het management is verantwoordelijk voor de logistiek van de producten.

Logistiek manager
Aart Snijders
06-10476735
voedselbankgoudalgs@gmail.com
Logistiek manager
Ad Verklei
06-10476735
voedselbankgoudalgs@gmail.com

Logistiek manager
VACATURE

Coördinator vrijwilligers
Chiara Tesauro
coordinatorvrijwilligers@vbgouda.nl
Coördinator klanten
Nikki Aerts
06-18824905
coordinatorklanten@vbgouda.nl

U kunt de bestuursleden bereiken via het contactformulier. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft. Wordt uw klacht niet naar behoren behandeld? Zoek dan contact met de vereniging van Voedselbanken Nederland, waarbij wij zijn aangesloten.

Huishoudelijk reglement

Lees hier alles over de taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden van de voedselbank, het bestuur en de individuele bestuursleden.