Armoede in de klas Gepost december 6, 2018 door Redactie

Uit

In maart 2018 publiceerden Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels en ABN AMRO de resultaten van een onderzoek naar armoede in de klas. Veel leerkrachten bleken de omvang van armoede onder kinderen in Nederland onderschatten. Daarnaast gaf 71% van de leerkrachten aan het niet gemakkelijk te vinden om armoede te signaleren.

Mede naar aanleiding hiervan organiseerden Joyce Schoon (diaconaal consulent van de protestantse diaconie in Gouda), Lydia Roosendaal (projectmedewerker voor Kerk in Actie voor kinderen en armoede) en Lucia Liefaart (diaken Ontmoetingskerk en leerkracht in het basisonderwijs) op 26 november 2018 een avond met en voor mensen die in het onderwijs werken. Centraal stonden vragen als: Wat kunnen we doen voor kinderen die te maken hebben met armoede, (hoe) signaleer je armoede op school en wat doe je met deze signalen? Hoe ga je het gesprek aan met ouders die van weinig moeten rondkomen? Weet je als leerkracht naar wie je kunt verwijzen?

Tijdens de avond is onder andere gesproken over het herkennen van armoede. Armoede komt in alle wijken van Gouda voor en onder alle bevolkingsgroepen. Aanleidingen voor een verslechterde financiële situatie kunnen bijvoorbeeld een scheiding, het overlijden van een gezinslid, het verlies van een baan of gezondheidsproblemen zijn.

Signalen voor (te) weinig geld in een gezin kunnen zijn: niet hebben ontbeten, geen nieuwe schoolspullen kunnen kopen of kapotte spullen kunnen vervangen en geen geld hebben voor een traktatie, schoolreisje en Sinterklaas. Verder kan het een signaal zijn als een kind erg vroeg op school is en blijft rondhangen na de laatste les. Belangrijk is dat het kind op school terechtkan met zijn of haar verhaal, bij de docent of bij een vertrouwenspersoon. Als de school het gesprek aangaat met het kind (en later ook met de ouders) is het zaak om geen oordeel uit te spreken over de armoede, maar om het onderwerp juist uit de taboesfeer te halen en het bespreekbaar te maken.

Verder kunnen kleine dingen al helpen, zoals een ‘wisselkast’ voor gymkleding waar iedereen gebruik van kan maken. Verder kan een school een rommelmarkt organiseren om met de opbrengst excursies en schoolreisjes (deels) te betalen.

Tot slot is gesproken over de mogelijkheid om kinderen én ouders te informeren over omgaan met geld. Zo kan er een thema-avond georganiseerd worden. Ook kan een school gebruikmaken van het aanbod van ‘Wijzer in geldzaken‘. Daarnaast kan de school ouders informeren over faciliteiten van de gemeente Gouda, zoals het Kindpakket. De Brede School Gouda heeft een Kinderfonds, een vangnet om materiële ondersteuning te bieden aan kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.