Uit

Veel mensen in Nederland (ruim een miljoen) leven onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg inkomen om te kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zoals kleding, voldoende voedsel en goede huisvesting. De voedselbanken helpen de armste mensen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Ze zorgen voor zo veel mogelijk gezonde producten, die door particulieren, winkels en bedrijven gedoneerd worden. Het verdelen van het voedsel wordt door vrijwilligers gedaan.

Gevarieerde avond
De Voedselbank Gouda en omstreken bestaat in 2015 tien jaar en organiseert een aantal activiteiten om hier aandacht aan te besteden. Die aandacht blijft nodig, want er zijn honderden mensen in de regio die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Eén van de activiteiten was een sponsordiner op 5 november 2015. Het diner werd traditiegetrouw verzorgd door leerlingen van het ID College. Horecaondernemers sponsorden het voor- en nagerecht. Verschillende sprekers en musici (waaronder Tania Kross) zorgden voor een gevarieerde avond. Ook waren er een veiling en een loterij. Net als bij de vorige drie sponsordiners was de organisatie deels in handen van de Goudse Lions Clubs.

Het sponsordiner heeft maar liefst 10.500 euro opgebracht!

IMG_2882