Nieuwsbrief juni 2013

Jaargang 7, juni 2013

2013 een hectisch jaar

De Voedselbank Gouda is per 2013 omgevormd tot de Stichting Voedselbank Gouda en omstreken.
Zij heeft hierbij een ANBI status gekregen. Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie en voldoen aan het landelijke keurmerk. In dit verslag zijn de belangrijkste activiteiten van 2012 vastgelegd. Om aan de toenemende vraag naar voedselpakketten te voldoen zijn onze logistieke activiteiten verplaatst naar een hal aan het Stationsplein 8 in Gouda. Daarnaast vindt de uitgifte van de pakketten plaats in het nieuw ingerichte Ondersteuningshuis aan het Stationsplein 6 in Gouda. Wij vonden onderdak bij het bedrijf Bunnik’s Logistics en hebben onze werkwijze efficiënter kunnen inrichten.

Het gebruik van een rollenbaan en de centrale aanvoer zorgen voor een vlotte verwerking van de goederen. In hetzelfde gebouw beschikken we over voldoende koel- en vriesruimte. Hiermee zijn we in staat om te voldoen aan de kwaliteitseisen die de Voedsel en Warenautoriteit stelt. Organisaties en particulieren steunen ons met producten en financiën. Een jaarlijkse inzamelingsactie in winkelcentrum Bloemendaal, mede georganiseerd door de Lions, was weer een groot succes. Een ruilactie van twitterende vrouwen, ‘Twirls’, zorgde voor een prachtige opbrengst. Ook de statiegeldbussenactie, gestart in 2010, blijkt een geweldige succesformule te zijn.

voedselbank, ondersteuningshuis, gouda

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Gouda en omstreken bestaat uit zeven personen.

Onze voorzitter de heer Piet van der Sluijs kon deze functie niet langer vervullen wegens drukke werkzaamheden en is in januari 2013 opgevolgd door de heer Dries Nagtegaal.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Dries Nagtegaal (voorzitter)
 • Gerrit Brinkman (penningmeester)
 • Joop Brand (secretaris)
 • Maria Dessing
 • Grada Jaspers
 • Piet van Steenwijk
 • Nel Kuijper

Een werkgroep ondersteunt het bestuur met informatie vanaf de werkvloer. Zij vertegenwoordigt de ruim 100 vrijwilligers die wekelijks de voedselpakketten samenstellen, inpakken, transporteren en uitgeven. Alle vrijwilligers doen dit werk gratis.
Joop Brand

IMG_3619

Analyse klanten

 • In onze nieuwsbrief van december 2012 meldden wij een sterke toename van het aantal huishoudens dat bij de Voedselbank Gouda en omstreken was aangemeld.
 • In juni 2012 ging het om 275 huishoudens en in december 2012 was dit gestegen tot 322 huishoudens.
 • Deze stijging heeft zich in 2013 onverminderd doorgezet. Op dit ogenblik bedraagt het aantal huishoudens 370. Er worden nu wekelijks 395 voedselpakketten uitgedeeld, want 25 grote gezinnen krijgen een extra pakket.
 • Van de aangemelde huishoudens is 36 % alleenstaand. Van de overige 64 %, de gezinnen, is 46 % 1-oudergezin.
 • 924 Personen maken momenteel gebruik van de Voedselbank Gouda en omstreken. Van hen is 45 % allochtoon en 55 % autochtoon.
 • Cliënten kunnen zich zelf niet rechtstreeks bij de Voedselbank aanmelden. De aanmeldingen worden verzorgd door diverse hulpverleningsinstanties. Wij vinden het belangrijk dat cliënten niet alleen een voedselpakket ontvangen, maar ook verder door de hulpverleningsinstanties op weg worden geholpen en zo nodig persoonlijk worden begeleid.
 • Aanmeldingen bij de Voedselbank vinden plaats op basis van de criteria van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.
 • Omdat het van belang is dat de intake en aanmeldingen op dezelfde wijze plaatsvinden is er op 24 mei 2013 een overleg met de gezamenlijke instanties geweest.
 • Daarbij werden ervaringen uitgewisseld en zijn er afspraken gemaakt om de screening en aanmeldingen op identieke wijze te organiseren.
 • Alle instanties zullen voortaan de nieuwe versie van het aanvraagformulier voor de Voedselbank gebruiken.

Piet van Steenwijk

Uit de praktijk

Elke donderdag komen er cliënten van de Voedselbank vragen om een gesprek. Dat is o.a. mijn taak bij de Voedselbank.
Luistert u even met mij mee naar een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Helaas een bijstandsmoeder.

Ik moet de huur betalen, maar ook tweemaal de zorgverzekering, vorige maand moest ik ook kiezen wat wel of niet betalen. Maar ik moest naar de dokter en daarna bloedprikken en een andere test doen; waarna ik de rekening kreeg van de zorgverzekering. Betalen binnen 30 dagen. Dus dan moet je kiezen. Na tweemaal geen zorgverzekering ben ik nu een wanbetaler en moet 160, = euro per maand betalen. De verwarming hebben we de hele winter bijna niet laten branden en douchen doen we ook niet elke dag anders wordt de energierekening te hoog. Mijn vraag is dan: u krijgt toch huurtoeslag en zorgtoeslag.

Ja, die krijg ik wel maar omdat ik mijn kind verplicht naar de kinderopvang moest brengen heb ik daar nu een Belastingschuld aan overgehouden van 6000, = euro en dat wordt verrekend met mijn huur- en zorgtoeslag. Volgens de Gemeente zou de kinderopvang bij Kinderstal geen kosten meebrengen, de Gemeente betaalt de Kinderstal ook gedeeltelijk. En nu tot overmaat ben ik gevallen en is mijn voortand afgebroken, zodat ik naar de tandarts moest. En daar kreeg ik weer een rekening te betalen binnen 30 dagen.

Wat moet ik doen, ik ben ten einde raad.

De Gemeente stuurt me naar Westerbeek de schuldhulpverlening maar nadat alle kopieën zijn ingeleverd en alles is vastgelegd hoor ik daar al maanden niets meer van. St. Kwadraad is een baken op zee en probeert ook alles goed te regelen maar ik denk niet dat ik hier ooit uitkom. Alleen voor de afgebroken tand heb ik een oplossing; ik schakel het Noodfonds in en die zorgen dat de rekening betaald wordt.

Niet alleen alleenstaande moeders maar ongeveer 400 gezinnen in Gouda hebben bovenstaande problemen.

Nel Kuijper (ombudsvrouw)
voedselbank, gouda

Stagiaires en vrijwilligers bij de Voedselbank

In de afgelopen periode is er weer regelmatig een beroep gedaan op de Voedselbank om stage te mogen komen doen. Stagiaires krijgen altijd een plaats mits het past in de schooltijden. Van de stagiaires wordt verwacht dat ze een heel dagdeel mee doen en tenminste 1 maal een hele dag.

Leerlingen van de Goudse Waarden van diverse afdelingen zijn geweest. De praktijkafdeling van het VMBO heeft 4 maal 2 leerlingen een ochtend mee laten doen waarna ze een verslag maakten. Leerlingen van de Goudse Waarden, Driestar en Scholengemeenschap Leo Vroman komen om hun maatschappelijke stage van 30 uur te vervullen.
Ook HBO leerlingen meldden zich aan van de Driestar en de SPD opleiding uit Leiden.
Vaste deelnemers zijn leerlingen van Agens. Een instituut om de Nederlandse taal te leren. Het contact met de medewerkers van de voedselbank is een goede stimulans om de moeilijke Nederlandse taal te oefenen.

Naast stagiaires wordt er ook en beroep gedaan om een ochtend mee te mogen lopen ter afsluiting van een project over de Voedselbank. Kortgeleden zijn kinderen van de Buiten Schoolse Opvang geweest.

Wat betreft de medewerkers: er zijn regelmatig aanvragen om vrijwilliger te mogen worden. Het aantal medewerkers blijft echter vrij constant en behoefte aan aanvulling is er op dit moment nauwelijks. Tijdens het Sponsordiner dat 16 mei is gehouden in het gebouw van de Goudse Waarden is zelfs in een veiling een dag helpen bij de Voedselbank geveild. Voor € 40 is dit verkocht. Het Sponsordiner was georganiseerd door de Lions Gouda-Bloemendaal en de Goudse Waarden. De jonge koks hebben het hoofdgerecht bereid en 8 Goudse restaurants zorgden voor het voor- en nagerecht. De opbrengst voor de Voedselbank was overigens € 4000-
Grada Jaspers
voedselbank, gouda

Stichting Non-foodbank Gouda

Naast de Voedselbank werd op kleine schaal ook kleding en meubels verzameld en uitgegeven in de hal van Bunnik’s Logistics aan het Stationsplein 8 in Gouda. Sinds 1 april zijn we verhuisd naar het Ondersteuningshuis aan het Stationsplein. We zijn de Stichting Non-foodbank Gouda geworden met een eigen bestuur. We bieden de mensen die daarvoor in aanmerking komen, gelegenheid om gratis kleding, meubels, bedden, witgoed en kleine huishoudelijke artikelen uit te zoeken. Niet alleen mensen van de Voedselbank maar ook van andere instanties kunnen na een afspraak met hun cliënt bij ons langs komen.

Voor meer informatie kunt u naar onze website. www.nonfoodbankgouda.nl
Maria Dessing
voedselbank, gouda